Oficyna Wydawnicza

Koncepcja budowy systemu obrony powszechnej RP. Polska w wojnie hybrydowej i totalnej

Koncepcja budowy systemu obrony powszechnej RP. Polska w wojnie hybrydowej i totalnej

Autor: Grzegorz Kwaśniak
ISBN: 978-83-67786-62-1
           978-83-65881-35-9
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FCNE
                           Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 48

spis treści


Istniejący aktualnie w Polsce system obronny, został zbudowany w połowie lat 60. XX w. i do dnia dzisiejszego funkcjonuje na podstawie zasad zdefiniowanych ponad pół wieku temu. W tym okresie Polska pod względem politycznym, ekonomicznym i społecznym była całkowicie innym krajem, pozostającym w głębokiej zależności od ZSRR.
Dzisiaj Polska jest krajem niepodległym, z gospodarką wolnorynkową, ważnym członkiem UE i NATO oraz sojusznikiem USA, a Polacy narodem na nowo budującym swój patriotyzm oraz podmiotowość. Znajdujemy się więc w całkowicie innej sytuacji geopolitycznej i społecznej, a także musimy stawić czoła całkowicie innym zagrożeniom. (…)
Przedstawiona w pracy propozycja budowy systemu obrony powszechnej jest jednocześnie apelem skierowanym do wszystkich ekspertów i pasjonatów, w celu rozpoczęcia prac nad nowym modelem polskiego systemu obronnego (ze wstępu).