Oficyna Wydawnicza

Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego

Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego

Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-67372-70-1  /  978-83-65881-28-1
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FCNE  /  Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 320
Cena: 95,00 PLN

spis treści


Do rąk Czytelników trafia siódmy już, tom z cyklu Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego tym razem poświęcony wielu wymiarom bezpieczeństwa wewnętrznego, a jednocześnie złożoności procesu jego zapewniania. (…)
Nas przede wszystkim interesują funkcje związane z wewnętrzną sferą funkcjonowania państwa. Przy czym, nie ma w zasadzie obszaru aktywności społecznej, który nie byłby związany z bezpieczeństwem wewnętrznym – stąd wynika złożoność i wieloaspektowość tego zjawiska oraz „konieczność rozwijania strategicznego myślenia o procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego, a także twórczego podejścia do systemowego odwzorowania owego procesu”. biorąc powyższe pod uwagę, celem niniejszej publikacji jest ukazanie złożoności procesu zapewniana bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym jego funkcjonowania, a także dokonanie analizy funkcjonalnej wybranych płaszczyzn bezpieczeństwa wewnętrznego (ze wstępu).