Oficyna Wydawnicza

Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpieczeństwie

Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpieczeństwie

Autor: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-65881-31-1
           978-83- 67372-94-7
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FNCE
                           Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 185
Cena: 22,00 PLN

spis treści


Rozpoczęcie pisania pracy dyplomowej jest dla każdego studenta nie lada przeżyciem. Dlaczego tak się dzieje? Wszak sama praca dyplomowa jest niczym innym jak rozprawką na dany temat wyrażony w tytule pracy. (…)
Praca dyplomowa jest jednak specyficzną rozprawką. Taka praca wymaga od autora znajomości nie tylko zasad gramatyki i konstrukcji zdań, nie tylko przestrzegania ww. zasad konstrukcji rozprawki, ale również podstawowej wiedzy o prowadzeniu badań naukowych. (…)
(…) podstawowym celem tej pracy będzie podzielenie się z innymi promotorami własnymi, autorskimi doświadczeniami z procesu dyplomowania oraz przekazanie dyplomantom metodycznych wskazówek, wręcz próba ich przekonania, że pisanie pracy dyplomowej wcale nie jest takie trudne. Ten cel wynika z faktu, że z reguły w oczach studentów, gdy wchodzą w etap procesu dyplomowania pojawia się strach i obawa. Każdy promotor, jako opiekun naukowy swoich dyplomantów staje przed dylematem: jak ich przekonać, że pisanie pracy dyplomowej może być proste, łatwe i przyjemne?
Warto tu wyraźnie zaznaczyć, że cel ten zostanie ukierunkowany przede wszystkim do promotorów i studentów tych kierunków studiów, których efekty uczenia odnoszą się do nauk o bezpieczeństwie, jako dyscypliny szerokiej dziedziny nauk społecznych. …
Nie oznacza to wcale, że kadra lub studenci innych kierunków (zwłaszcza kierunków wywodzących się z nauk społecznych) nie mogą skorzystać z zawartych tu wskazówek, ale wiele przykładów praktycznego zastosowania metod badawczych do argumentowania danej tezy czy rozwiązania określonego problemu badawczego, a także metodycznego postępowania będzie dotyczyło właśnie specyfiki nauk o bezpieczeństwie (ze wstępu).