Oficyna Wydawnicza

Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby i formacje bezpieczeństwa wewnętrznego

Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby i formacje bezpieczeństwa wewnętrznego

Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-65881-23-6
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 275
Cena: 45 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)


Kolejny tom z cyklu Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tym razem cał- kowicie poświęcony podmiotom zaangażowanym w proces zapewniania bezpie- czeństwa wewnętrznego.
(...) celem niniejszego dzieła jest ukazanie roli różnych służb i wielu formacji ochronnych – jako podmiotów wykonawczych w tym złożonym procesie dążenia do idealnego stanu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Pamiętajmy o tym, że wykładowcami na naszym kierunku studiów są nie tylko teoretycy – naukowcy badający złożony proces zapewniania bezpieczeństwa, ale również wybitni prak- tycy – posiadający olbrzymie doświadczenie z codziennej realizacji poszczególnych ogniw łańcucha działania wielu służb, inspekcji i straży. (...)
Część pierwsza poświęcona została na ukazanie dylematów kadry naukowej i pra- ktyków zawartych w ramach pięciu twórczych, syntetycznych materiałów.
Druga część opracowania zawiera osiem artykułów poświęconych rozważaniom młodych adeptów nauki o wybranych podmiotach uczestniczących w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego.
Reasumując, do rąk Czytelników trafia zbiór przemyśleń, rozważań, a nawet dyle-matów kadry naukowej i dydaktycznej, w tym także praktyków, a także studentów, młodych adeptów nauki. Prezentowane treści dotyczą podmiotowego ujęcia procesu zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego.
(...) zebrane materiały stanowią doskonałe uzupełnienie literatury z obszaru bezpie-czeństwa wewnętrznego. Jest to wręcz nieocenione źródło wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej o funkcjonowaniu wielu podmiotów na co dzień zaangażowanych w proces zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego. Tym samym materiał ten sta- nowi idealne wsparcie (swoiste résumé) dla pasjonatów bezpieczeństwa wewnętrz- nego, w tym dla studentów tego kierunku studiów, co staje się nadrzędną wartością tej publikacji (ze wstępu).