Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Wychodząc naprzeciw dynamicznym zmianom środowiska bezpieczeństwa, PWSZ w Nysie, jako pierwsza uczelnia na Opolszczyźnie, w roku akademickim 2010/2011 otworzyła nowy kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne. Od roku akademickiego 2021/2022 Wydział Nauk o Bezpieczeństwie poszerzył ofertę edukacyjną o nowy kierunek studiów administracja.

Misją naszego wydziału jest wykształcenie, na Dolnym i Górnym Śląsku (w tym szczególnie na Opolszczyźnie), nowoczesnych pracowników administracji publicznej oraz funkcjonariuszy służb, inspekcji oraz straży, którzy poprzez swoją wiedzę merytoryczną oraz nabyte umiejętności i kompetencje społeczne wniosą nową jakość do funkcjonowania swoich jednostek.

Współpraca i kontakty Uczelni z pracodawcami naszego regionu wskazują na to, że jest duże zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie służby w formacjach mundurowych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Więzienna czy Wojsko Polskie, a także urzędników potrafiących identyfikować się z rolą nowoczesnej administracji rządowej, samorządowej oraz jednostek organizacji pozarządowych czy innych jednostek administracyjnych. Wskazują na to deklaracje pracodawców dotyczące zarówno gotowości przyjęcia studentów na praktyki zawodowe, jak i zapotrzebowania na absolwentów w kontekście przyszłego zapotrzebowania rynku pracy.