Administracja

Pracownicy

dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. ucz.

Kierunki administracja, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: dr Janusz Kawalec

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne: dr Adam Banaszkiewicz