Administracja

Zajęcia praktyczne stanowią fundament jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych
Pokonferencyjna monografia pt.: „Prawo w służbie bezpieczeństwa i administracji” wydana przez Nyską Akademię!
Wyrazy współczucia i żalu
Powstanie Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii i Kryminalistyki
Nagrody „Nyska Nike”
Informacja ze spotkania w ramach projektu „Nyska Akademia Seniora – aktywizacja”
IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji
IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji
Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa
VI edycja programu Legii Akademickiej w PANS w Nysie
Archiwum PWSZ w Nysie