Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami (z ZUS) - od 1 stycznia 2024

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami (z ZUS) - od 1 stycznia 2024

Szanowni Państwo,
Zachęcamy Państwa do zgłębienia tematu i zainteresowania się nową formą pomocy – niezwiązaną ze statusem studenta - świadczeniem wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami (z ZUS) jako potencjalną, kolejną możliwością wsparcia poza: stypendium dla osób z niepełnosprawnościami (z Uczelni), z którego Państwo korzystacie, czy też programem „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II (z PCPR),obiema formami wsparcia - w oparciu wyłącznie o status studenta.

Od 1 stycznia 2024 - Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami (z ZUS)

1 stycznia 2024 roku weszła w życie nowa forma pomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, czyli świadczenie wspierające. Co ważne, jego przyznanie nie będzie zależne od kryterium dochodowego, a od określonego poziomu potrzeby wsparcia.

1 stycznia 2024 roku to ważna data dla środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Polsce. Z początkiem roku weszło w życie nowe rozwiązanie – świadczenie wspierające kierowane bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Wnioskowanie o świadczenie:

1. Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek o wydanie takiej decyzji można złożyć do:

  • wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub
  • powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

    Wniosek o wydanie decyzji można złożyć w formie elektronicznej – za pomocą systemu PIU EMP@TIA lub w formie papierowej.

2. Drugi krok – po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – to złożenie wniosku o świadczenie wspierające.

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS
  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mrpips.gov.pl
  • Bankowość elektroniczną.

Osoby ubiegające się o świadczenie wspierające będą mogły w siedzibie lub oddziałach ZUS uzyskać pomoc zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet.

Świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach począwszy od 1 stycznia 2024 r., a skończywszy na finalnym jego wdrożeniu, które nastąpi 1 stycznia 2026 r. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami – w zależności od przyznanej im liczby punktów oceny potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności obejmie ono osoby o najwyższym poziomie potrzeby wsparcia.

Więcej informacji

Małgorzata Dzikowicz
Biuro Pomocy Materialne i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Źródło: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1511,swiadczenie-wspierajace-od-1-stycznia-br-dowiedz-sie-wiecej