Zarządzanie i inżynieria produkcji

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową dla absolwenta ZIP

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową dla absolwenta ZIP

Pan Janusz Kubieniec, absolwent Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, został laureatem konkursu na najlepsze prace dyplomowe z obszaru zarządzania i inżynierii produkcji organizowanym w oddziale sudeckim Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Temat pracy dyplomowej brzmiał „Indywidualna działalność gospodarcza i innowacyjne sposoby jej prowadzenia na przykładzie AGROGRIM Sp. z o.o.” a promotorem pracy był dr inż. Piotr Bernat. W uroczystym przekazaniu dyplomu w nyskiej Akademii wzięli udział: Rektor prof. Przemysław Malinowski, Prorektor ds. współpracy i rozwoju, dr inż. Piotr Chwastyk oraz nagrodzony absolwent i promotor pracy.

Pracę naszego absolwenta narodzono z uwagi na wysoką wartość merytoryczną i praktyczne możliwości wykorzystania uzyskanych wyników. Za zdobycie pierwszego miejsca laureat otrzymał nagrodę finansową oraz dyplom potwierdzający te osiągnięcie. Pan inż. Janusz Kubieniec obecnie kontynuuje studia na II stopniu studiów zarządzanie i inżynieria produkcji w naszej Akademii. 

W tym samym konkursie są również wyróżnienia:

1. Agnieszka Bartosik - „Doskonalenie jakości wybranego procesu logistycznego"
2. Dawid Mierzwiński - „Modelowanie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem programu FlexSim"
3. Monika Kuś - „Lean Manufacturing jako koncepcja wspomagająca zarządzanie produkcją"

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Galeria