Samorząd Studencki

Informacja dla czytelnika

Szanowni  Państwo,

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze  szczególną lekturą, z wyjątkowym  przesłaniem bo przybliżającą  czytelnikom  problemy osób z niepełnosprawnościami i zawierającą wiele podpowiedzi oraz wskazówek na temat zachowań wobec tych osób.

„Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych” to bardzo cenna publikacja, po którą warto sięgnąć, aby …. nie czuć się niezręcznie w obecności osób niepełnosprawnych oraz wiedzieć jak pomóc, gdy o to poproszą.
Poradnik został napisany i opublikowany w Stanach Zjednoczonych, przetłumaczony na język polski i zaadaptowany do warunków polskich przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem do szerokiego, bezpłatnego rozpowszechniania.

Nasza postawa, zachowania, postępowanie wobec osób z niepełnosprawnościami -  zależą wyłącznie od Nas…. 

Jak radzić sobie w niełatwych sytuacjach ?…Z pewnością  pomoże  załączona  publikacja.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z lekturą!

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych
PANS w Nysie

Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych