Samorząd Studencki

CETYS Universidad Ensenada, Baja California w Meksyku zaprasza studentów PANS w Nysie do udziału w Szkole Letniej w terminie 15-26 lipca 2024 r.
STUDENCIE - WYKORZYSTAJ SWÓJ PAKIET 12 MIESIĘCY MOBILNOŚCI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS
Rekrutacja KA-171 dla studentów na studia ERASMUS+ do krajów partnerskich. Nabór do 20.12.2023r.
Rekrutacja na wyjazdy studentów na praktyki i staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+. Zgłoszenia do 20.12.2023r.
Rekrutacja dla studentów na studia ERASMUS+ KA-131. Nabór do 31.10.2023r.
Otwarta rekrutacja na wyjazdy studentów na praktyki i staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+
CETYS Universidad Ensenada, Baja California w Meksyku zaprasza studentów PANS w Nysie do udziału w Szkole Letniej w terminie 17-28 lipca 2023 r.
Otwarta rekrutacja dla studentów na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ (projekt K131 – kraje UE)
Archiwum PWSZ w Nysie