Pielęgniarstwo

Opiekunowie studiów

w roku akademickim 2023/2024

Studia stacjonarne licencjackie:

  • I rok – mgr Dorota Kulczycka
  • II rok – mgr Monika Nowakowska-Bańcarz
  • III rok – mgr Marta Sędzik

Studia stacjonarne licencjackie z realizacją zajęć teoretycznych w trybie weekendowym:

  • I rok – mgr Małgorzata Hoc
  • II rok – mgr Paweł Merkel
  • III rok – mgr Beata Strzelec

Studia stacjonarne magisterskie z realizacją zajęć teoretycznych w trybie weekendowym:

  • I rok – dr Henryka Homętowska
  • II rok – mgr Małgorzata Gądek