Pielęgniarstwo

Opiekunowie studiów

w roku akademickim 2022/2023

Studia stacjonarne licencjackie:

  • I rok – mgr Monika Nowakowska-Bańcarz
  • II rok – mgr Marta Sędzik
  • III rok – mgr Justyna Raczyńska

Studia stacjonarne licencjackie z realizacją zajęć teoretycznych w trybie weekendowym:

  • I rok – mgr Paweł Merkel
  • II rok – mgr Beata Strzelec
  • III rok – mgr Dorota Kulczycka

Studia stacjonarne magisterskie z realizacją zajęć teoretycznych w trybie weekendowym:

  • I rok – mgr Edyta Dobko
  • II rok – mgr Małgorzata Gądek i mgr Estera Kołat