Pielęgniarstwo

Opiekunowie studiów

Studia stacjonarne licencjackie:

  • I rok – mgr Marta Sędzik
  • II rok – mgr Justyna Raczyńska
  • III rok – mgr Lucyna Frihauf

 

Studia stacjonarne licencjackie z realizacją zajęć teoretycznych w trybie weekendowym:

  • I rok – mgr Anna Baranowska-Żabińska
  • II rok – mgr Dorota Kulczycka
  • III rok – mgr Barbara Czerny

 

Studia stacjonarne magisterskie z realizacją zajęć teoretycznych w trybie weekendowym:

  • I rok – mgr Małgorzata Gądek i mgr Estera Kołat
  • II rok – mgr Małgorzata Hoc