Pielęgniarstwo

Komisje wydziałowe

KOORDYNATORZY I KOMISJE WYDZIAŁOWE
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

od roku akademickiego 2023/2024

KOORDYNATOR DO SPRAW WDROŻENIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AKUMULACJI I TRANSFERU PUNKTÓW

 • mgr Lucyna Frihauf

KOORDYNATOR DO SPRAW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • mgr Paweł Merkel

KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 • mgr Elżbieta Golc-Mączka

KOORDYNATOR UCZELNIANEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

 • mgr Estera Kołat

KOORDYNATOR DO SPRAW PROMOCJI

 • mgr Danuta Abram

RADA PROGRAMOWA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH – KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO:

Interesariusze:

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 • Prodziekan WNM mgr Lucyna Frihauf
 • dr hab. n. med. Ewa Ziółko, prof. ucz.
 • lek. med. Marzanna Derkacz-Jedynak
 • mgr Estera Kołat
 • mgr Małgorzata Gądek
 • mgr Elżbieta Golc-Mączka
 • mgr Monika Nowakowska-Bańcarz

Przedstawiciele podmiotów leczniczych i organizacji zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia:

 • mgr Sabina Wiatkowska - Sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w Opolu
 • mgr Iwona Makuch – Naczelna Pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
 • mgr Henryka Homętowska - Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, nauczyciel akademicki PANS w Nysie
 • mgr Katarzyna Strzelecka - Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ  w Głuchołazach
 • mgr Anna Zioła – Naczelna Pielęgniarka, Kierownik zespołu przychodni Optima Medycyna

Studenci:

 • Ewa Spietelun
 • Beata Czarnecka – Miller
 • Monika Gradońska

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO:

Interesariusze:

 • mgr Elżbieta Golc-Mączka
 • mgr Małgorzata Gądek
 • mgr Małgorzata Hoc
 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska
 • mgr Katarzyna Charęza

Studenci:

 • Tomasz Konieczko
 • Sonia Firut
 • Piotr Wojtkiewicz

ZESPÓŁ DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

Interesariusze: 

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 • Prodziekan WNM mgr Lucyna Frihauf
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
 • mgr Elżbieta Golc-Mączka
 • mgr Paweł Merkel
 • mgr Alicja Ulman

Studenci:

 • Marcin Krawczyk
 • Katarzyna Cyruliczek

ZESPÓŁ NAUKOWY WERYFIKUJĄCY  PRACE DYPLOMOWE:

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta
 • prof. dr hab. Andrzej Brodziak

ZESPÓŁ DS. DOBORU I ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH:

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 • Prodziekan WNM mgr Lucyna Frihauf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA na rok akad. 2024/2025

 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska