Pielęgniarstwo

Komisje wydziałowe

KOORDYNATORZY I KOMISJE WYDZIAŁOWE
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

w roku akademickim 2022/2023

KOORDYNATOR DO SPRAW WDROŻENIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AKUMULACJI I TRANSFERU PUNKTÓW

 • mgr Lucyna Frihauf

KOORDYNATOR DO SPRAW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • mgr Monika Bańcarz – Nowakowska

KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 • mgr Elżbieta Golc-Mączka

KOORDYNATOR UCZELNIANEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

 • mgr Estera Kołat

KOORDYNATOR DO SPRAW PROMOCJI

 • mgr Justyna Raczyńska
 • mgr Danuta Abram

RADA PROGRAMOWA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH – KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO:

Interesariusze:

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 • Prodziekan WNM dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
 • prof. dr hab. Andrzej Brodziak
 • dr hab. n. med. Ewa Ziółko, prof. ucz.
 • mgr Estera Kołat
 • mgr Lucyna Frihauf
 • mgr Dorota Kulczycka
 • mgr Elżbieta Golc-Mączka

Przedstawiciele podmiotów leczniczych i organizacji zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia:

 • mgr Sabina Wiatkowska - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w Opolu
 • mgr Iwona Makuch – Naczelna Pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
 • mgr Henryka Homętowska - Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, nauczyciel akademicki PANS w Nysie
 • mgr Katarzyna Strzelecka - Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa, Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ  w Głuchołazach
 • mgr Anna Zioła – Naczelna Pielęgniarka, Kierownik zespołu przychodni Optima Medycyna

Studenci:

 • Ewa Spietelun
 • Beata Czarnecka – Miller
 • Monika Grasońska

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO:

Interesariusze:

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 • Prodziekan WNM dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta
 • mgr Elżbieta Golc-Mączka
 • mgr Małgorzata Hoc
 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska
 • mgr Katarzyna Charęza
 • mgr Małgorzata Gądek

Studenci:

 • Sonia Firut
 • Piotr Wojtkiewicz

ZESPÓŁ DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

Interesariusze: 

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 • Prodziekan WNM dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
 • dr hab. n. med. Ewa Ziółko, prof. ucz.
 • mgr Edyta Dobko
 • mgr Alicja Ulman
 • mgr Marta Sędzik

Studenci:

 • Jolanta Maszkowska
 • Marcin Krawczyk
 • Katarzyna Cyruliczek

ZESPÓŁ NAUKOWY WERYFIKUJĄCY  PRACE DYPLOMOWE:

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta
 • prof. dr hab. Andrzej Brodziak

ZESPÓŁ DS. DOBORU I ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH:

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. ucz.
 • Prodziekan WNM dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta
 • mgr Henryka Homętowska

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA na rok akad. 2023/2024

 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska