Pielęgniarstwo

Komisje wydziałowe

KOORDYNATORZY I KOMISJE WYDZIAŁOWE
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

w roku akademickim 2020/2021

KOORDYNATOR DO SPRAW WDROŻENIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AKUMULACJI I TRANSFERU PUNKTÓW

 • mgr Lucyna Frihauf

 

KOORDYNATOR DO SPRAW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • mgr Monika Bańcarz – Nowakowska

 

KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 • mgr Elżbieta Golc-Mączka

 

KOORDYNATOR UCZELNIANEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

 • mgr Estera Kołat

 

KOORDYNATOR DO SPRAW PROMOCJI

 • mgr Justyna Raczyńska
 • mgr Danuta Abram

 

RADA PROGRAMOWA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH – KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO:

Nauczyciele akademiccy:

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. PWSZ w Nysie
 • Prodziekan WNM dr n. hum. Alicja Różyk-Myrta
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
 • prof. dr hab. Andrzej Brodziak
 • dr hab. n. med. Ewa Ziółko, prof. PWSZ w Nysie
 • mgr Estera Kołat
 • mgr Lucyna Frihauf
 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska
 • mgr Dorota Kulczycka
 • mgr Elżbieta Golc-Mączka
 • mgr Barbara Białkowska
 • mgr Małgorzata Gądek
 • mgr Edyta Dobko
 • Mgr Alicja Ulman
 • mgr Iwona Makuch
 • mgr Małgorzata Hoc
 • Mgr Małgorzata Petryk

 

Przedstawiciele podmiotów leczniczych i organizacji zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia:

 • mgr Sabina Wiatkowska - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w Opolu
 • mgr Henryka Homętowska - Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa, nauczyciel akademicki PWSZ w Nysie

Studenci:

 • Jagoda Mazurkiewicz
 • Joanna Gadzina
 • Patrycja Prościak
 • Ewa Dzika
 • Anna Serwadczak
 • Weronika Przyszlakiewicz
 • Joanna Urban

 

ZESPÓŁ DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

 • mgr Małgorzata Gądek
 • mgr Dorota Kulczycka
 • mgr Małgorzata Petryk

Studenci:

 • Jagoda Mazurkiewicz
 • Joanna Gadzina
 • Patrycja Prościak

 

ZESPÓŁ DS. KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO:

Nauczyciele akademiccy:

 • mgr Elżbieta Golc-Mączka
 • mgr Małgorzata Hoc
 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska
 • mgr Anna Baranowska-Żabińska
 • mgr Marta Sędzik
 • mgr Katarzyna Charęza

Studenci:

 • Katarzyna Czop
 • Dorota Antosz

 

ZESPÓŁ DS. WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

Nauczyciele akademiccy:

 • Koordynator - mgr Estera Kołat
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
 • dr hab. n. med. Ewa Ziółko, prof. PWSZ w Nysie
 • mgr Lucyna Frihauf
 • mgr Edyta Dobko
 • Mgr Alicja Ulman

 

Studenci:

 • Weronika Przyszlakiewicz
 • Joanna Urban

 

ZESPÓŁ NAUKOWY ZATWIERDZAJĄCY TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH:

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • prof. dr hab. Andrzej Brodziak

 

ZESPÓŁ DS. DOBORU I ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

 • Dziekan WNM prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
 • Prodziekan WNM dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. PWSZ w Nysie
 • Prodziekan WNM dr n. hum. Alicja Różyk-Mvrta
 • mgr Henryka Homętowska
 • mgr Iwona Makuch

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA na rok akad. 2021/2022

 • mgr Anna Komarow-Kuźmińska