Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wycieczka do Bawarii
Dopłaty do wypoczynku letniego pracowników
Wycieczka WARMIA i MAZURY
Dopłaty do wypoczynku letniego pracowników
Wycieczka do Bratysławy i Wiednia
Archiwum PWSZ w Nysie