Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dopłaty do wypoczynku letniego pracowników

Dopłaty do wypoczynku letniego pracowników

Komisja Socjalna przy PANS w Nysie ogłasza akcję dopłaty do wypoczynku letniego pracowników.