Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wycieczka do Bratysławy i Wiednia

Wycieczka do Bratysławy i Wiednia

Komisja Socjalna przy PWSZ w Nysie organizuje
dla pracowników Uczelni wycieczkę: BRATYSŁAWA - WIEDEŃ

Termin wycieczki: 16-18.09.2022 r.
Cena wycieczki: wg progów dochodowości (od osoby przy 45 uczestnikach)
Miejsce przyjmowania wniosków/zgłoszeń: DSO, Rektorat, pok.07, tel. 77 4484740
Termin przyjmowania wniosków/zgłoszeń: od 22.07.2022 r.

  1. Zgłoszenia dokonuje się telefonicznie oraz przedstawiając Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (Załącznik nr 2a). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Dofinansowanie z ZFŚS będzie wynosiło wg progów dochodowości. Osoba towarzysząca ponosi 100% kosztów wycieczki (630,00 zł).
  3. Wyjazd z Nysy o godz. 05:50 rano (ul. Chodowieckiego 4, przed głównym wejściem do budynku A).
  4. Prosimy o przemyślane decyzje, gdyż rezygnacja z wycieczki możliwa jest wyłącznie po zapewnieniu osoby na swoje miejsce.
  5. Całkowity koszt wycieczki dla pracownika  po dofinansowaniu wg progów dochodowości:
  •  I próg – 142,00 zł
  • II próg – 160,00 zł
  • III próg – 177,00 zł
  • IV próg – 195,00 zł
  • V próg – 212,00 zł

PROGRAM WYCIECZKI

Serdecznie zapraszamy!!!!!

Przewodnicząca Komisji Socjalnej
dr inż. Adriana Halikowska