Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wycieczka WARMIA i MAZURY

Wycieczka WARMIA i MAZURY

Komisja Socjalna przy PANS w Nysie organizuje
dla pracowników Uczelni wycieczkę: WARMIA i MAZURY

Termin wycieczki

Cena wycieczki

Miejsce przyjmowania wniosków/ zgłoszeń

Termin przyjmowania wniosków/zgłoszeń

08–10.09.2023 r.
(3 dni)

wg progów dochodowości
(od osoby przy 45 uczestnikach)

Dział Spraw Osobowych,
pok. 07, Rektorat,
tel. 77 448 47 40

do 25.07.2023 r.

 1. Zgłoszenia dokonuje się telefonicznie oraz przedstawiając Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego
  (Załącznik nr 2 a). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Dofinansowanie z ZFŚS będzie wynosiło wg progów dochodowości.
  Osoba towarzysząca ponosi 100% kosztów wycieczki (1.150,00 zł).
 3. Wyjazd z Nysy ok. godz. 03.00 w nocy 8 września br. (ul. Chodowieckiego 4, przed głównym wejściem do budynku A).
 4. Prosimy o przemyślane decyzje, gdyż rezygnacja z wycieczki możliwa jest wyłącznie po zapewnieniu osoby na swoje miejsce.
 5. Całkowity koszt wycieczki dla pracownika po dofinansowaniu wg progów dochodowości:
  I próg – 515,00 zł;   II próg – 536,00 zł;   III próg – 556,00 zł;   IV próg – 576,00 zł;   V próg – 596,00 zł.
 6. Wycieczka do Bawarii się nie odbędzie, więc jest to kolejna propozycja wycieczki z ZFŚS.

Serdecznie zapraszamy!!!!!

Przewodnicząca Komisji Socjalnej
dr inż. Adriana Halikowska

PLAN WYCIECZKI