Biuro Praktyk i Karier Zawodowych

Informacje o projekcie

PWSZ w Nysie znalazła się w gronie uczelni, realizujących pilotażowy program praktyk zawodowych pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych". Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych na kierunkach o profilu praktycznym.

Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego, Informatyki, Finansów i rachunkowości, Zarządzanie i inżynierii produkcji oraz Kosmetologii zyskają lepsze wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale i dydaktycznym. Również pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

Okres realizacji projektu od 17.11.2016 r. do 30.06.2018 r.

Projekt swoim zasięgiem obejmie 160 studentów PWSZ w Nysie, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy.

Wszystkie informacje dotyczące projektu będą zamieszczane w zakładce aktualności na stronie Biura Praktyk Zawodowych PWSZ w Nysie.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego