Biuro Współpracy Międzynarodowej

„Dialog międzykulturowy poprzez wspólne działania artystyczne młodzieży”
Intercultural dialogue through joint artistic youth activities
Rekrutacja na wyjazdy pracowników PWSZ w Nysie  w ramach Programu Erasmus+KA103 i KA-131  w roku akademickim 2022/23
Międzynarodowy "Dialog międzykulturowy poprzez wspólne działania artystyczne młodzieży"
Studenci PWSZ w Nysie zdobywają nowe doświadczenia międzynarodowe w Meksyku
Archiwum PWSZ w Nysie