Biuro Współpracy Międzynarodowej

Wymagania

Wymagania dla studentów, którzy chcą realizować program Double Diploma

  • wysoka średnia ocen z pierwszego roku studiów oraz potwierdzenie zaliczenia 3 semestru studiów na kierunku Architektura
  • znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B1 - B2 (wg skali Europejskiego systemu kształcenia językowego) potwierdzona certyfikatem językowym lub wewnętrznym egzaminem językowym organizowanym przez Studium Języków Obcych PWSZ w Nysie
  • pozytywne nastawienie, chęć poznania świata i studiowania wśród najlepszych.