Biuro Współpracy Międzynarodowej

Podstawowe informacje o programie

Program Dwunarodowego polsko - niemieckiego kierunku studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie i Branderburgische Technische Universität realizowany był w latach 2008 – 2019.

Program ten był konsekwencją bardzo owocnej współpracy obu instytucji w ramach programu LLP ERASMUS. W ramach programu Double Dipolma studenci obu uczelni realizowali część studiów (dwa semestry) w uczelni partnerskiej, odbywali zagraniczne praktyki zawodowe oraz podnosili swoje kwalifikacje językowe z zakresu języka niemieckiego (Polacy) oraz języka polskiego (Niemcy). Kończąc program studenci uzyskali niemiecki tytuł Bachelor of Arts oraz polski tytuł Inżynier Architekt.

Międzynarodowy charakter studiów stwarzał szerokie spektrum możliwości, pozwalał doskonalić znajomość języka niemieckiego, zapewniał nabycie umiejętności artystycznych, technicznych i twórczych. Umożliwiał również poznanie ludzi z różnych zakątków świata oraz zdobycie cennego doświadczenia ułatwiającego zdobycie pracy zawodowej w kraju i za granicą.