Biuro Współpracy Międzynarodowej

Wizyta partnerska z University of Ain Temouchent Belhadj Bouchaib w Algierii

Wizyta partnerska z University of Ain Temouchent Belhadj Bouchaib w Algierii

W dniach 06-10.03.2023 miała miejsce wizyta partnerska w ramach programu Erasmus+ z University of Ain Temouchent Belhadj Bouchaib w Algierii, w ramach której Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie odwiedzili:
Dr Boualem BENGHALEM  - Faculty of letters and English Language
Dr Abdelkader Nebatti  Ech Chergui-Department of Material Sciences

Celem wizyty była przede wszystkim realizacja wykładów dla studentów Wydziału Neofilologii oraz omówienie potencjału współpracy w przyszłości, w tym realizacji Programu Erasmus+ oraz innych inicjatyw i projektów jak również wspólnych badań w zakresie materiałów.
Zrealizowane wykłady to:

  • Introduction about Algeria and Belhadj Bouchaib University
  • The use of English language as a medium of instruction.
  • Strategies to help students learn English according to their learning style
  • Research methodology and results on obtaining thin films that are characterized by transparency and electrical conductivity

Na Wydziale Neofilologii goście spotkali się z Panią Prodziekan dr Małgorzatą Kamińską oraz Panią dr Agnieszką Kaczmarek i mgr Sebastianem Zatylnym. Miało również miejsce spotkanie z wykładowcami, którzy w bieżącym semestrze wyjadą do Uczelni partnerskiej w Algierii, a więc mgr inż. arch. Michałem Kaczmarzykiem i mgr inż. arch. Jakubem Tomiczkiem oraz mgr Marcinem Czarnobrewym.

Pan Dr Abdelkader Nebatti Ech Chergui odwiedził natomiast Zakład Konserwacji Zabytków gdzie miał możliwość wymiany doświadczeń badawczych z panią dr Katarzyna Stefańczyk. Gość zapoznał się m.in. z możliwościami badawczymi PANS w funkcjonujących w uczelni laboratoriach oraz przykładowymi wynikami SEM dla różnych materiałów, a także wziął udział w pokazie mikroskopii skaningowej. Gość zaprezentował również swój obszar badań, a więc uzyskiwanie cienkich filmów, które charakteryzują się transparentnością i przewodnictwem elektrycznym, a także przeprowadził prezentację obejmującą budowę aparatury, fizykę jaka stoi za procesem cienkich powłok i wyniki swoich badań. W czasie wizyty omówiono możliwość prowadzenia wspólnych badań i publikacji.

W dniu 10.03.2023 goście spotkali się także z Władzami Uczelni: JM Rektorem dr inż. Przemysławem Malinowskim oraz dr inż. Mariuszem Kołosowskim.

W czasie pobytu miały także miejsce spotkania w Biurze Współpracy Międzynarodowej podczas których Pani Kierownik mgr Anna Opałka zapoznała gości z informacjami na temat Uczelni, jej bazą dydaktyczną, a także potencjałem rozwoju współpracy w przyszłości. Omówione także zostały procedury programu Erasmus+ w odniesieniu do wszystkich realizowanych działań.

W czasie pobytu miało również miejsce spotkanie monitoringowe z sześcioma  studentkami z Algierii, które w bieżącym semestrze realizują część studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie na kierunkach: filologia angielska oraz finanse i rachunkowość.

Poza oficjalnym programem goście mieli okazję zapoznać się także z historią i zabytkami Nysy wraz z przewodnikiem - studentką filologii angielskiej – Panią Pauliną Stęglowska oraz Paulą Flores – stażystką w BWM.

Zarówno wszystkie dyskusje, wykłady, cenna wymiana doświadczeń z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości oferowanych usług edukacyjnych w odniesieniu do studentów i pracowników.

Galeria