Biuro Współpracy Międzynarodowej

Ubezpieczenie dla beneficjentów Programu Erasmus+

Ubezpieczenie dla beneficjentów Programu Erasmus+

Ubezpieczenie dla studentów i pracowników PANS w Nysie wyjeżdżających na stypendium zagraniczne w ramach Programu Erasmus+.

Od dnia 01 lipca 2024 do dnia 30 czerwca 2025 wszyscy studenci wyjeżdżający na studia i praktyki zagraniczne oraz pracownicy wyjeżdżający na szkolenia i w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+ będą objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy Open Buisness Travel nr 743-24-665-00010527.

Okres ochrony będzie zgodny z umową na wyjazd studenta bądź pracownika (tj. na czas wskazany w tejże umowie). W podstawie ubezpieczenia są m.in. koszty leczenia i assistance do 400 000 zł w tym m.in hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne, transporty medyczne, zakup lekarstw, transport ubezpieczonego do kraju, transport zwłok do kraju, wizyta członka rodziny, pomoc tłumacza, pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwań; odpowiedzialność cywilna do 100 000 zł, czy następstwo nieszczęśliwych wypadków do 20 000 zł.

Zakres polisy ubezpieczeniowej