Biuro Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na 1 wyjazd pracownika PANS w Nysie w ramach Programu Erasmus+ KA-131 w roku akademickim 2022/23 (pozostałość z naboru październikowego)

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na 1 wyjazd  pracownika  PANS w Nysie w ramach Programu Erasmus+ KA-131 w roku akademickim 2022/23 (pozostałość z naboru październikowego)

Do 21 listopada 2022 r. potrwa rekrutacja uzupełniająca na 1 wyjazd  z wykładem pracownika PANS w Nysie w ramach programu Erasmus+ KA131 w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2022/23.

  1. Wyjazdy KA-131 realizowane są do krajów programu (kraje UE, Islandia, Lichtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielkiej Brytania) zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej do uczelni, z którymi PANS w Nysie ma podpisaną umowę bilateralną
  2. Wyjazdy muszą zostać zrealizowane najpóźniej do 31 maja 2023 r.
  3. Podstawą rekrutacji pracownika na wyjazd będzie dostarczenie kompletu dokumentacji:
    • APLIKACJI ON-LINE (tylko on-line, prosimy nie drukować)
    • INDYWIDUALNEGO PLANU WYJAZDU NA WYKŁADY w oryginale podpisanego przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego (program pobytu, wpływ wnioskowanej mobilności na umiędzynarodowienie Uczelni, korzyści dla jednostki, uzgodnienia z partnerem), a także wstępnego potwierdzenie instytucji przyjmującej. Do pobrania na stronie.
  4. Punkty w Rekrutacji będą przyznawane w oparciu o projekt Nowego Regulaminu Organizacji Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie, którego zatwierdzenie planowane jest na najbliższe posiedzenie Senatu PANS w Nysie