Biuro Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja na wyjazdy pracowników PWSZ w Nysie w ramach Programu Erasmus+KA103 i KA-131 w roku akademickim 2022/23

Rekrutacja na wyjazdy pracowników PWSZ w Nysie  w ramach Programu Erasmus+KA103 i KA-131  w roku akademickim 2022/23

Do 21 października 2022 r. potrwa rekrutacja na wyjazdy z wykładami oraz szkoleniowe pracowników PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmus+ KA103 i KA131 w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2022/23.

W ramach bieżącej rekrutacji dostępnych jest 18 miejsc na wykłady i przyjazdy ekspertów oraz 12 miejsc na szkolenia. 

UWAGA! O wyjazd na szkolenie w roku akademickim 2022/23 nie mogą w ramach pierwszej rekrutacji ubiegać się osoby, które skorzystały z tego typu mobilności w roku akademickim 2021/22 bez względu na to, z której umowy realizowany był wyjazd, z wyjątkiem pracowników administracji.

  1. Wyjazdy KA 103 oraz KA-131 realizowane są do krajów programu (kraje UE, Islandia, Lichtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielkiej Brytania) zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_pl#footnote2_3k01x2o do uczelni, z którymi PANS w Nysie ma podpisaną umowę bilateralną (https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1qyXvyesE4ahnvAsjFv_eDqhrji_A0xFi&ll=-3.81666561775622e-14%2C18.142148700000007&z=1 ) lub w przypadku wyjazdów szkoleniowych, również do instytucji, które potwierdziły możliwość realizacji mobilności konkretnego pracownika na Indywidualnym Planie Wyjazdu.
  1. Wyjazdy muszą zostać zrealizowane najpóźniej do 31 maja 2023 r.
  1. Podstawą rekrutacji pracownika na wyjazd będzie dostarczenie kompletu dokumentacji:
  • APLIKACJI ON-LINE-link (tylko on-line, prosimy nie drukować)
  • INDYWIDUALNEGO PLANU WYJAZDU NA WYKŁADY LUB SZKOLENIA w oryginale podpisanego przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego (program pobytu, wpływ wnioskowanej mobilności na umiędzynarodowienie Uczelni, korzyści dla jednostki, uzgodnienia z partnerem), a także wstępnego potwierdzenie instytucji przyjmującej. Do pobrania na stronie: https://arc.pans.nysa.pl/index.php?p=6,67,0,0,-1,462
  1. Punkty w Rekrutacji będą przyznawane w oparciu o projekt Nowego Regulaminu Organizacji Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie, którego zatwierdzenie planowane jest na najbliższe posiedzenie Senatu PWSZ w Nysie.
  1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 28.10.2022 r., a kolejny nabór uzupełniający otwarty zostanie tylko w przypadku nie wykorzystania puli miejsc.