Biuro Współpracy Międzynarodowej

Nabór na Blended Intensive Programmes dla wszystkich kierunków studiów w PANS w Nysie

Nabór na Blended Intensive Programmes dla wszystkich kierunków studiów w PANS w Nysie

W ramach umowy Programu Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000057098 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie otrzymała dofinansowanie na realizację 2 Mieszanych Programów Intensywnych (BIP - Blended Intensive Programmes).

Zainteresowani realizacją BIP Kierunkowi Koordynatorzy ds. Współpracy Międzynarodowej proszeni są o złożenie karty rekrutacyjnej wraz z opisem Mieszanego Programu Intensywnego do Biura Współpracy Międzynarodowej lub przesłanie dokumentu mailem na adres bwm@pans.nysa.pl do dnia 21.01.2023 r.

Termin zakończenia BIP: 30.06.2024 r.

W razie pytań prosimy o kontakt: bwm@pans.nysa.pl