Biuro Współpracy Międzynarodowej

Międzynarodowy "Dialog międzykulturowy poprzez wspólne działania artystyczne młodzieży"

Międzynarodowy "Dialog międzykulturowy poprzez wspólne działania artystyczne młodzieży"

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie otrzymała dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu młodzieżowego ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. PWSZ w Nysie wspólnie z uczelnią partnerską Halytskyi college named after Vyacheslav Chornovil realizują w terminie od 19.09.2022 do 23.09.2022 międzynarodowy projekt pod nazwą „Intercultural dialogue through joint artistic youth activities”.

W projekcie bierze udział młodzież z Nysy i Tarnopola łącznie 26 osób w wieku od 16 do 24 lat oraz 5 opiekunów (3 osoby z Tarnopola i 2 osoby z Nysy), którzy wspólnie przez cały tydzień międzynarodowych warsztatów realizują program rozwijający ich kompetencje.

Projekt ma na celu zachęcić młodzież z Polski i Ukrainy do wzajemnego poznania i otwartości m.in. poprzez wspólne działania artystyczne młodzieży z obu krajów partnerskich. Zaplanowane działania artystyczne przyczynią się do budowania pozytywnych relacji polsko-ukraińskich, wzrośnie poziom świadomości i wrażliwości międzykulturowej, pomoże zdobyć nowe kompetencje i wiedzę, a poprzez edukację pozaformalną i zaplanowane warsztaty artystyczne wyzwoli u młodych ludzi kreatywność i stworzy idealne warunki do kształtowania postaw prospołecznych, demokratycznych i obywatelskich u uczestników oraz pozwoli na dalsze rozwijanie w nich kompetencji interpersonalnych, jak również pozwoli na zbliżenie się obu narodów oraz przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów.

Wykształcone i świadome społeczeństwo buduje pozytywne relacje społeczne i stosunki dobrosąsiedzkie oparte na sympatii i chęci wzajemnego poznawania obu bratnich narodów. Lepsze poznanie i wspólne działania przyczynią się do lepszego zrozumienia kulturowego uczestników projektu.

Galeria