Biuro Współpracy Międzynarodowej

Wizyta Przedstawicieli PANS na Uniwersytecie w Maladze

Wizyta Przedstawicieli PANS na Uniwersytecie w Maladze

W dniach 27-31 maja 2024 roku przedstawiciele nyskiej Akademii odwiedzili Uniwersytet w Maladze w Hiszpanii. Jest to jedna z największych hiszpańskich uczelni, kształcąca ponad 40 tysięcy studentów na ponad 150 kierunkach studiów I i II stopnia.

Podczas wizyty w ramach programu Erasmus+, Prorektorzy PANS w Nysie, dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz., oraz dr inż. Piotr Chwastyk, odwiedzili Wydział Inżynierii Przemysłowej - jeden z największych wydziałów tej uczelni. Spotkali się tam z koordynatorem ds. współpracy międzynarodowej, prof. Miguelem Atencią. Rozmowy dotyczyły przyszłej współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry. Porównano oferty przedmiotów prowadzonych w języku angielskim oraz wymieniono doświadczenia w zakresie kształcenia praktycznego studentów kierunków technicznych. Dyskutowano również o nowoczesnych technologiach oraz przyszłości sztucznej inteligencji w kształceniu specjalistów.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie w Biurze Współpracy Międzynarodowej, gdzie przedstawiciele PANS zapoznali się z realizacją programów w zakresie mobilności studentów i pracowników. Hiszpania to kraj, który polscy studenci chętnie wybierają jako miejsce studiów, dlatego rozmowy dotyczyły warunków studiowania, zakwaterowania i życia studentów. Dyskutowano także o możliwościach współpracy i realizacji wspólnych wydarzeń i projektów.

Na temat działań realizowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Maladze opowiedziała Pani Magdalena Pieczarka, koordynująca współpracę w ramach programu Erasmus+ KA171 z ramienia hiszpańskiej uczeni.  To właśnie jej pobyt na zorganizowanym przez nyską Akademię 14th International Staff Training Week w maju br, który uznała za profesjonalnie zorganizowany, zainspirował do zainicjowania współpracy z Uniwersytetem w Maladze. Wizyta nauczycieli akademickich z PANS w Nysie stanowiła pierwszy krok w procesie formalizacji tejże współpracy.

Poza wartościami naukowymi Uniwersytetu w Maladze, dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz., oraz dr inż. Piotr Chwastyk mieli okazję również poznać piękno miasta, jego zabytki oraz kulturę Hiszpanii. Zapraszamy do śledzenia dalszych etapów współpracy pomiędzy obiema uczelniani.

Linki do informacji na stronie Uniwersytetu w Maladze oraz do mediów społecznościowych:

Galeria