Biuro Współpracy Międzynarodowej

Linguistic Landscaping w dydaktyce Erasmus+ Blended Intensive Programme – projekt studentów filologii germańskiej

Linguistic Landscaping w dydaktyce Erasmus+ Blended Intensive Programme  – projekt studentów filologii germańskiej

W dniach 5 do 11 maja 2024 roku studenci Wydziału Neofilologii wraz z partnerami: Śląskim Uniwersytetem w Opawie (Czechy) oraz Uniwersytetem im. Fryderyka Ottona w Bambergu (Niemcy) realizowali kolejny projekt w ramach Blended Intensive Program Erasmus+. Jest to już czwarte spotkanie, w którym biorą udział studenci, przyszli nauczyciele niemieckiego z nyskiej Uczelni oraz ich koleżanki i koledzy z Niemiec i Czech. Projekty mają na celu poznawanie i wypróbowywanie innowacyjnych metod dydaktycznych, które w przyszłości mają pomóc naszym absolwentom i absolwentkom w pracy. Niezwykle istotnym elementem projektu jest nawiązanie kontaktu ze studentami z zagranicy, intensywna interakcja i kształcenie językowe.

Koordynator Pani Dr Monika Witt: „Tym razem tematem projektu było Linguistic Landscaping, a więc kartowanie przestrzeni przy pomocy narzędzi językoznawczych. Wspólnie szukaliśmy w przestrzeni miejskiej Nysy, Opolszczyzny, Wrocławia i Krakowa sygnałów, z których moglibyśmy wyciągnąć wnioski o kulturze, historii, językach, a także o aktualnych problemach społecznych kształtujących tę przestrzeń. Wspólnie odkrywaliśmy różne perspektywy i różne możliwości interpretowania znaków językowych, a przy tym poznawaliśmy siebie nawzajem. Merytoryczne przygotowanie zapewnili wykładowcy z trzech uczelni organizujących projekt oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni.

Nie zabrakło oczywiście czasu przeznaczonego na zabawę, choć można powiedzieć, że studenci cały czas świetnie się ze sobą bawili, a ważnym punktem programu było spotkanie ze studentami z różnych krajów studiującymi w Nyskiej Akademii podczas wydarzenia integracyjnego na Forcie Nyskim. 

Jesteśmy przekonani, że zarówno studenci jak i ich opiekunowie wrócili do swoich uczelni pełni wrażeń, wzbogaceni nowymi treściami dydaktycznymi oraz bogatsi o nowe doświadczenia i nowych przyjaciół. Dla studentów PANS w Nysie tego typu wydarzenia są doskonała okazją sprawdzenia swoich kompetencji językowych w bezpiecznym otoczeniu i znakomicie przygotowują ich do podjęcia większych wyzwań takich jak wyjazd na studia lub praktyki Programu Erasmus+.

Galeria