Biuro Współpracy Międzynarodowej

KA-171 Nabór

KA-171 Nabór

Rekrutacja uzupełniająca pracowników na wykłady do krajów niestowarzyszonych (KA-171) w ramach Programu Erasmus+. 
TERMIN zgłoszeń: 13.06.2024r. 
REALIZACJA: do 20.12.2024r. 

Bieżąca rekrutacja uzupełniająca KA-171 na wyjazdy pracowników PANS w Nysie w ramach Programu Erasmus+  do krajów niestowarzyszonych dotyczy następujących umów:
2022-1-PL01-KA171-HED-000069409
2023-1-PL01-KA171-HED-000142874

LICZBA DOSTEPNYCH MIEJSC ORAZ PRIORYTETY W REKRUTACJI zgodnie z Alokacjami dla umów z 2022r. oraz 2023r.

Informacje szczegółowe dotyczące naboru:

1. Wyjazdy w ramach KA-171 (umowa 2022r. i 2023r.) do krajów niestowarzyszonych realizowane są WYŁĄCZNIE do Uczelni, dla których KE przyznała dofinansowanie i w liczbie zakontraktowanej w ramach danej umowy. 

2. Wyjazdy nauczycieli akademickich z wykładami do uczelni partnerskich trwają 5 dni + 2 dni na podróż. Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni (minimum 8 godzin).

3. Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+, dokumentów oraz alokacji środków znajdują się na stronie BWM

4. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o złożenie APLIKACJI ON-LINE (tylko on-line, prosimy nie drukować) oraz przesłanie na adres bwm@pans.nysa.pl INDYWIDUALNEGO PLANU WYJAZDU na wykłady podpisanego przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego, a także obowiązkowo przedstawiciela uczelni przyjmującej). (do pobrania).

5.  Zgodnie z regulaminem OWM PANS w Nysie, w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane będą:   

a) dotychczasowe zaangażowanie pracownika w rozwój współpracy międzynarodowej (0-3pkt.)
b) wpływ mobilności na rozwój internacjonalizacji uczelni oraz zasadność realizacji mobilności w odniesieniu do zakresu obowiązków oraz planów rozwoju współpracy międzynarodowej jednostki oraz Uczelni (0-3pkt.) 
c) Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie jako podstawowe miejsce pracy (+1pkt)
d) wcześniejsze wyjazdy (-1 pkt. za każdy wyjazd KA-131 lub KA-171 w poprzednim i bieżącym roku akademickim, również ten przyznany i oczekujący na realizację)
e) osoby,  które nie brały udziału jeszcze  w programie (+3 pkt.)
f) priorytety w bieżącej rekrutacji (0-3pkt.) 

  • wyjazdy w ramach wcześniej podjętych zobowiązań, takich jak np. Programy intensywne, szkoły letnie w uczelniach partnerskich, wyjazdy na zorganizowane grupowe wyjazdy krótkookresowe w charakterze opiekuna (+1 pkt.) 
  • wyjazdy na zorganizowane Staff Teaching Weeks potwierdzone podpisanym Indywidualnym Planem wyjazdu (+1pkt)
  • pierwszy wyjazd wnioskodawcy do kraju partnerskiego od r. akad. 2021/22r. (+1pkt.)