Biuro Współpracy Międzynarodowej

INTERNATIONAL SUMMER PROGRAMME UAS IN NYSA 2024

INTERNATIONAL SUMMER PROGRAMME UAS IN NYSA 2024

Studentów wszystkich kierunków PANS w Nysie zapraszamy do udziału w INTERNATIONAL SUMMER PROGRAMME UAS IN NYSA 2024, który odbędzie się w dniach 01-12.07.2024 r. Za udział w kursie można otrzymać 4 ECTS i mieć zaliczony przedmiot o podobnych efektach kształcenia z programu studiów. O szczegóły można pytać Koordynatorów kierunkowych.

TERMIN ZGŁOSZENIA i REKRUTACJA: 22.05.2024 r.

APLIKACJA ONLINE

Więcej: UAS IN NYSA INTERNATIONAL SUMMER PROGRAMME 2024

DOSTEPNE KURSY

1.    INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT
2.    INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
3.    INTERNATIONAL BUSINESS ANALYTICS
4.    THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH
5.    GLOBAL ISSUES (SOCIAL, ECONOMIC ENVIRONMENTAL)
6.    CROSS-CULTERE COMMUNICATION
7.    HEALTH AND PERSONAL WELLBEING
8.    SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
9.    SUSTAINABLE ENERGY MANAGEMENT

Program jest znakomitą okazją zdobycia międzynarodowego doświadczenia oraz sprawdzenie swoich umiejętności językowych, a może nawet podjęcia decyzji o wyjeździe zagranicznym na część studiów lub zagraniczną praktykę zawodową.

W ramach proponowanej oferty znajdują się kursy, które mogą zostać uznane w toku studiów. Warunki zaliczenia zależą od prowadzącego kurs i opisane zostały w sylabusach, a za udział studenci otrzymują 4 ECTS, certyfikat uczestnictwa, a także dodatkowe punkty w rekrutacji na wyjazdy zagraniczne. Dodatkowo studenci wezmą udział w szeregu aktywności o charakterze kulturalno-integracyjnym.