Biuro Współpracy Międzynarodowej

Dzień Adaptacyjny

Dzień Adaptacyjny

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie przywitała nowych studentów programu Erasmus+.

22.02.2023 roku Biuro Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie zorganizowało już drugi w bieżącym roku akademickim dzień adaptacyjny dla zagranicznych studentów, który na stałe wpisał się w harmonogram działań BWM. Wydarzenie otworzył dr inż. Piotr Chwastyk, Prorektor ds. rozwoju i współpracy, który przywitał studentów w imieniu całej społeczności akademickiej, jak i Władz Uczelni. 

Podczas dnia adaptacyjnego studenci zostali zapoznani przez mgr Annę Opałkę – Kierownika DKZ oraz mgr Dagmarę Bojdę ze strukturą i ofertą Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, jej zapleczem dydaktycznym oraz możliwościami jakie niesie za sobą studiowanie w ramach programu Erasmus+. Ponadto zostały im przestawione zasady formalne związane z pobytem, programem studiów i całą mobilnością. Podczas wydarzenia mogli się dowiedzieć jak sobie radzić, kiedy dopadnie ich tzw.” szok kulturowy” i gdzie zwrócić się o pomoc w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

Ważną częścią wydarzenia była część integracyjna, podczas której studenci mogli nie tylko zintegrować się ze sobą nawzajem, ale również ze studentami - Tutorami, którzy reprezentowali nyską społeczność studencką i którzy wspierają studentów zagranicznych podczas pobytu w Nysie. Dzięki licznym zadaniom do wykonania, w nowych wielokulturowych grupach studenci przełamywali granice w komunikacji oraz nawiązali nowe relacje. 

Dzień adaptacyjny jest to wydarzenie przeznaczone dla studentów, którzy właśnie rozpoczęli program mobilności w nyskiej akademii. Inicjatywa ta organizowana jest regularnie przed rozpoczęciem każdego semestru. Podstawowym celem dnia adaptacyjnego jest zapoznanie studentów zagranicznych z Uczelnią, zasadami w niej panującymi oraz integracja nowych studentów ze społecznością PANS w Nysie.

W semestrze letnim 2022/23 w nyskiej akademii studiować będzie 29 studentów z uczelni partnerskich z krajów stowarzyszonych takich jak: Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Turcja oraz z krajów niestowarzyszonych takich jak: Algiera, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Indie, Meksyk, Tajlandia i Ukraina. Studenci reprezentują następujące kierunki studiów: architekturę, filologię angielską, finanse i rachunkowość, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynierię produkcji.

Galeria