Biuro Współpracy Międzynarodowej

Intensywny program szkoleniowy dla pracowników uczelni "Artificial Intelligence for University Staff" 1-5.07.2024

Intensywny program szkoleniowy dla pracowników uczelni "Artificial Intelligence for University Staff" 1-5.07.2024

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zakończyła się właśnie realizacja Intensywnego Programu Szkoleniowego „Artificial Intelligence for University Staff” (AI dla pracowników Uczelni) w formie Blended Intensive Programme. 

W programie wzięło udział 15 uczestników reprezentujących następujące Uczelnie:

  • Dimitrie Cantemir University z Târgu Mureș,  Rumunia
  • Ain Temouchent University, Algieria
  • University of Dunaújváros, Węgry
  • Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
  • The Hague University of Applied Sciences, Holandia
  • Sakarya University of Applied Science, Turcja
  • FH Mittweida, Niemcy
  • University of Applied Sciences in Nysa, Polska.

Program skierowany był do wykładowców, pracowników naukowych i administracyjnych, a jego głównym celem było zdobycie umiejętności potrzebnych do efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do codziennej pracy oraz aktywności naukowej w środowisku akademickim.

Uczestnicy programu zdobyli  wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych z AI i jej zastosowań w szkolnictwie wyższym, narzędzi edukacyjnych i wspierających realizację prac badawczych z  wykorzystaniem AI. Aspektów bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z AI, zagadnień etycznych i proceduralnych związanych z powszechnym korzystaniem z AI zarówno przez studentów jak i pracowników, przykładów dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem AI na uniwersytetach oraz przyszłych trendów w AI według wyników badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Uczelniach UE.

Ponadto goście mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą Uczelni a także historią i zabytkami miasta Nysa oraz wziąć udział w spotkaniu integracyjnym na Forcie Prusy poprzedzonym zwiedzaniem miasta pod przewodnictwem mgr Sebastiana Zatylnego - wykładowcy na kierunku Filologia angielska.  Uczestnicy zaprezentowali również swoje uczelnie,  a także wzięli udział w wykładzie otwartym: „AI in Decision Making” poprowadzonym przez Dr. Samię BENTAIEB z Ain Temouchet University w Algierii. Sesję „AI – where to start?” poprowadził dr Geoff Dick z St. Johns University of New York, zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami przy wykorzystaniu AI „Artificial Intelligence (AI) in Cyber security: Trends and Challenges” - inż. Karolina Pfeifer oraz inż. Adrian Florek z Politechniki Wrocławskiej, natomiast praktyczną sesję z wykorzystaniem konkretnych narzędzi w pracy dydaktycznej i badawczej „AI Applications in teaching and scientific work” przeprowadził inż. Mehmet Yldiz z Sakarya University w Turcji. Sesje zamykającą pt.: ”Generative AI at  the Universities – overview and recommendations” poprowadziła mgr Anna Opałka – kierownik DKZ.

Galeria