Biuro Współpracy Międzynarodowej

Mittweida Academia-Industry Experience in the European Union (AIEEU)

Mittweida Academia-Industry Experience in the European Union (AIEEU)

Projekt IEEF z FH Mittweida, 27-29.05.2024 Academia-Industry Experience in the European Union (AIEEU) a short visit Academia –Cum-Industrial Experience in EU Poland

W dniach 27-29.05.2024r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie gościła grupa 21 studentów z partnerskiej niemieckiej uczelni  FH Mittweida wraz z wykładowcami: Prof. Dr. Serge Velesco and Prof. Dr. Thoralf Gebel.

Partnerzy  uczestniczyli w realizowanym przez IEEF przy PANS w Nysie Programie Academia-Industry Experience in the European Union (AIEEU) - a short visit Academia –Cum-Industrial Experience in EU Poland. Goście powitani zostali przez Panią Dziekan Wydziału Neofilologii Prof. dr hab. Alinę Dittmann jak również wykładowcę na kierunku Filologia angielska – dr Pradeepa Kumara, który koordynował projekt z ramienia IEEF. 

Tematyka wykładów i warsztatów, w których wzięli również udział studenci kierunku filologia angielska, dotyczyła m.in. :

  • Komunikacji międzykulturowej ; „Intercultural Competences”, Dr Pradeep Kumar
  • Innowacji w biznesie;  “Innovation by adaption of successful business models” , Dr. Thoralf Gebel
  • Zarządzania zasobami ludzkimi;  "Managing people and businesses across borders", Dr. Serge Velesco

W ramach programu odbyła się również wizyta studyjna w firmie Schattdecor, gdzie uczestnicy zapoznali się ze strategią firmy funkcjonującej na rynkach na całym świecie oraz jej linią produkcyjną w zakładzie w Głuchołazach. 

W czasie pobytu w nyskiej Alma Mater studenci zapoznali się z ofertą i bazą dydaktyczną Uczelni zaprezentowaną przez Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych Panią mgr Annę Opałkę oraz wzięli udział w wykładach wraz z polskimi studentami kierunku filologia angielska oraz studentami Programu Erasmus+. 

Po wspólnych warsztatach uczestnicy mieli okazję zwiedzić Nysę kolejką turystyczną z przewodnikiem, jak również czekało ich spotkanie integracyjne ze studentami PANS w Nysie na nyskim Forcie. Program był świetną okazją do zapoznania się z różnymi kulturami oraz ich podejściem do zarządzania i innowacji, jak również do nawiązania przyjaźni i kontaktów biznesowych, które mogą okazać się przydatne w przyszłej karierze zawodowej studentów. FH Mittweida jest jednym z najbardziej aktywnych partnerów PANS w Nysie, z którymi uczelnia prowadzi wymianę studentów i pracowników oraz realizuje wspólne projekty.

Galeria