Biblioteka

Wykaz czasopism i płyt dostępnych na miejscu w BCO

Nazwa czasopisma Dostępne roczniki
A&B Architektura & Biznes : miesięcznik ogólnopolski 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**
A+U Architecture and Urbanism 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Acta of Bioengineering and Biomechanics 2002, 2003
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 2005, 2007, 2010
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2003, 2007, 2009
Almanach Nowotarski 2002
Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Anestezjologia, Intensywna Terapia 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dostęp online**
Annales Academiae Medicae Silesiensis 2007, 2008
Architektura Murator 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 - wersja elektroniczna*
Archivolta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Bank : miesięcznik finansowy 2004, 2005, 2006, 2007, dostęp online**
Bank i Kredyt 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, dostęp online**
Beauty Forum 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023- wersja elektroniczna*
Bezpieczeństwo Narodowe 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018
Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Body Life : fachowe czasopismo branży fitness 2018
Bohemistyka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, dostęp online**
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dostęp online**
Bulletin of the International Association for Shell and Spatial Structures 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
Business English Magazine : język angielski biznesowy 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023- wersja elektroniczna*
Cabines 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Chemical & Engineering News 2010, 2011
Chip 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Circulation : journal of the American Heart Association 2001, 2002, 2003
Communications of the ACM 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Dermatologia Estetyczna : specjalistyczny magazyn medyczny 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Dermatologia Kliniczna 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Dermatologica 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Detail : Review of Architecture 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Deutsch Aktuell 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023- wersja elektroniczna
Deutsch als Fremdsprache : Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Deutsch Perfekt : das Aktuelle Magazin für Deutsch-Lerner 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Diabetologia Praktyczna : pismo Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Dobre Wnętrze 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Down Beat 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Ekonomista : czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 1900 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**
ELT Journal 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Facta Simonidis : zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu 2008, 2009
Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Finansista : miesięcznik o finansach przedsiębiorstw i samorządów lokalnych 2002, 2003, 2004
Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny 2005, 2006
Forum Medycyny Rodzinnej : czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Garten + Landschaft : Zeitschrift für Landschaftsarchitektur 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Germanistische Studien 2004, 2005, 2006, 2008
Gerontologia Polska 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011
Harvard Business Review 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
International Journal of Lexicography 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
International Journal of Theoretical and Applied Finance 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Jazz Forum : the european jazz magazine 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Języki Obce w Szkole 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Journal of Nutrition Education and Behavior 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dostęp online**
Kardiologia po Dyplomie 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Kardiologia Polska 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Kwartalnik Historyczny 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**
Kwartalnik Neofilologiczny 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dostęp online**
Landscape Architecture : the magazin of the American Society of Landscape Architects 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Les Nouvelles Esthétiques 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Licentiatus : zeszyty dydaktyczno-naukowe 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Lingua Posnaniensis : czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dostęp online**
Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Management and Production Engineering Review 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**
Management Systems in Production Engineering : scientific and technical quarterly 2014
Materiały Budowlane 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 - wersja elektroniczna*
Mazowsze Studia Regionalne 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dostęp online**
Meble Plus : miesięcznik branżowy 2012, 2013, 2014, 2015
Medycyna Intensywna i Ratunkowa 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Medycyna po Dyplomie 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 - wersja elektroniczna*
Medycyna Praktyczna 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Medycyna Praktyczna. Chirurgia 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Medycyna Środowiskowa 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dostęp online**
Międzynarodowy Przegląd Polityczny : analizy, dokumenty, wystąpienia 2008, 2009, 2010
Monument : studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 2004, 2005
Murator 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 - wersja elektroniczna*
Muzyk 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 2002, 2003
Na Ratunek : magazyn dla służb ratujących życie 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Nauka i Praktyka 2016
NBS Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2006, 2007
NetWorld : sieci komputerowe i telekomunikacja 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Neurologia i Neurochirurgia Polska : organ Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dostęp online**
Neurologia Praktyczna 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 - wersja elektroniczna*
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**
Newsweek 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Niezależna Gazeta Polska, Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia 2009, 2010, 2011
Nowa Europa Wschodnia 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Nowa Klinika
(d. Klinika)
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Nowa Medycyna 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 - wersja elektroniczna*
Nowe Państwo : polityka, cywilizacja, historia 2009
Nursing Research 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Ochrona Zabytków 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dostęp online**
Onkologia Polska 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Operations Research and Decisions (d. Badania Operacyjne i Decyzje) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Organizacja i Kierowanie 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dostęp online**
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Państwo i Prawo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 - wersja elektroniczna*
PC World 2017, 2018, 2019
Perkusista 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Pielęgniarstwo Polskie 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**
Pielęgniarstwo XXI wieku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Piosenka : rocznik kulturalny 2013, 2014, 2015, 2016
Pneumonologia i Alergologia Polska 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Polish Anglosaxon Studies 2007, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
Polish Journal of Cosmetology 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Polish Journal of Food and Nutrition Science 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**
Polski Przegląd Chirurgiczny 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Polski Przegląd Dyplomatyczny 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Postępy Nauk Medycznych 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Postępy Żywienia Klinicznego 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dostęp online**
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2010, 2011
Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Kształtowanie Terenów Zieleni 2006, 2008, 2009
Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2007, 2008, 2009
Problemy Jakości 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023- wersja elektroniczna*
Problemy Pielęgniarstwa 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Problemy Zarządzania 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dostęp online**
Przegląd Dermatologiczny 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dostęp online**
Przegląd Epidemiologiczny 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**
Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2007, 2008, 2009
Przegląd Historyczny 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Przegląd Mechaniczny : miesięcznik naukowo-techniczny 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Przegląd Organizacji 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Przegląd Pediatryczny 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014
Przegląd Zachodni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Przemysł Chemiczny 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 - wersja elektroniczna*
Przewodnik Lekarza 2006, 2007
Psychiatria 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Psychology of Language and Communication 2007, 2008, 2009, 2010, dostęp online**
Psychoterapia 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**
Rachunkowość 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 - wersja elektroniczna*
Renowacje i Zabytki 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Research in Language 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dostęp online**
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Ruch Muzyczny 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 - wersja elektroniczna*
Schlesien in Kirche und Welt : Heimatbrief der Katholiken aus dem Erzbistum Breslau 2002, 2003
Science 2010, 2011
Scripta Comeniana Lesnensia, Miscellanea
(d. Roczniki Naukowe. Seria A, Miscellanea)
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Silesia Nova : Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte 2007, 2008, 2009, 2010
Software Developer's Journal
(d. Software 2.0)
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Spotkania z Zabytkami 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 - wersja elektroniczna*
Sprawy Międzynarodowe 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Stal, Metale & Nowe Technologie 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Strony : opolskie pismo społeczno-kulturalne 2009, 2010, 2011, 2012
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Studia Politologiczne 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dostęp online**
Studia Śląskie 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Studies in Polish Linguistics 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dostęp online**
Sudety: przyroda, kultura, historia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Super Volley 2005, 2006, 2007
Technologia i Automatyzacja Montażu Zespołów, Maszyn i Urządzeń 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
TESOL Quarterly 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Theoretical and Applied Informatics 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Wiadomości Psychiatryczne 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**
Wiedza Obronna 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dostęp online**
Wrocławskie Studia Wschodnie 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Wychowanie Muzyczne 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
(d. Zarządzanie Produkcją)
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**
Zawód: Architekt : ogólnopolskie czasopismo Izby Architektów RP 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dostęp online**
Zbiór Dokumentów 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Zdrowie Publiczne 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Zeszyt Problemowy 2010, 2011, 2012, 2014, 2015
Zeszyty Naukowe ASW (d. Zeszyty Naukowe AON) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Turystyka w Regionie 2008
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2007, 2008
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne 2005
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne 2002
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2002
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika 2002
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura 1991
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 2006, 2007, 2009, 2010, 2011
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie 2008, 2009, 2010
Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Żywność : nauka, technologia, jakość 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dostęp online**

UWAGA: w w/w tytułach czasopism część roczników jest niekompletna
* dostęp do numerów wykupiony przez Bibliotekę
** dostęp do numerów udostępnionych przez Wydawcę


Wykaz Płyt CD i DVD dołączonych do czasopism udostępnianych na miejscu w BCO