Biblioteka

Pielęgniarstwo - studia magisterskie

Badania naukowe w pielęgniarstwie
Choroby układu moczowo - płciowego oraz dializoterapia z uwzględnieniem problemów osób starszych
Choroby układu ruchu związane z wiekiem i pielęgniarstwo w ortopedii i reumatologii
Dydaktyka medyczna
Edukacja osób starszych i rodzin
Gastroenterologia z uwzględnieniem problemów osób starszych
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
Kardiologia z elementami kardiologii inwazyjnej i pielęgniarstwo kardiologiczne
Nowoczesne techniki diagnostyczne
Ocena stanu zdrowia pacjenta w wieku podeszłym
Opieka nad chorym psychicznie i jego rodziną
Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobami naczyń
Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą
Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową
Opieka pielęgniarska nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego
Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie
Pielęgniarstwo europejskie
Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podstawy angiologii z uwzględnieniem problemów osób starszych
Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów
Podstawy psychoterapii
Problemy społeczno-demograficzne i poradnictwo rodzinne
Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych
Psychospołeczne aspekty wieku podeszłego
Pulmonologia z uwzględnieniem problemów osób starszych
Schorzenia dermatologiczne związane z wiekiem
Schorzenia hematologiczne związane z wiekiem
Seminarium dyplomowe
Statystyka medyczna
Teoria pielęgniarstwa
Wybrane schorzenia neurologiczne związane z wiekiem
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Zarządzanie w pielęgniarstwie
Zmiany endokrynne, cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE