Biblioteka

Finanse

Access
Analiza finansowa
Badania operacyjne
Bankowość
Bazy danych
Budżetowanie
Controlling
Decyzje
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomika
Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Etyka
Etykieta w życiu publicznym
Finanse
Finanse międzynarodowe
Finanse publiczne
Finanse samorządu terytorialnego
Handel. Handel elektroniczny
Historia gospodarcza
Informatyczne programy w księgowości
Informatyzacja rachunkowości
Innowacje
Inwestycje
Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji
Kontrola finansowa
Koszty
Leasing. Holding
Marketing
Marketing usług
Matematyka
Metody oraz techniki organizacji i zarządzania
Metody wyceny przedsiębiorstw
Modele rynku finansowego
Pieniądz. Polityka pieniężna
Podatki
Podręczniki i ćwiczenia - język angielski
Podręczniki i ćwiczenia - język niemiecki
Podstawy informatyki
Podstawy organizacji
Podstawy zarządzania
Prawo
Prawo - finanse i zarządzanie
Prawo - kodeksy
Prognozowanie wielkości finansowych
Psychologia rynków finansowych
Rachunek opłacalności inwestycji
Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka
Rachunkowość
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość podatkowa
Rachunkowość zarządcza
Restrukturyzacja finansowa i kapitałowa przedsiębiorstwa
Rynki kapitałowe i pieniężne. Giełda
Seminarium dyplomowe
Socjologia
Strategie
Ubezpieczenia
Wartość firmy
Własność intelektualna i przemysłowa
Zarządzanie finansami
Zarządzanie instytucjami finansowymi
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem walutowym
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zasoby ludzkie
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach
Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości
Język polski / Polish Language
CZASOPISMA KIERUNKOWE