Biblioteka

Bazy dostępne online

Bazy polskie
  Baza Opis bazy
  BazEkon bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych
pełny dostęp
bibliograficzno-pełnotekstowa
  BazTech baza o zawartości polskich czasopism technicznych
pełny dostęp
bibliograficzno-abstraktowa
  Ekonomia on-line ekonomia
pełny dostęp
informacyjna
  Katalog Polskich Norm normy
pełny dostęp
bibliograficzno-informacyjna
  Ngo.pl instytucje, organizacje
pełny dostęp
teleadresowa
  OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji nauka, badania naukowe, instytucje nauki
pełny dostęp
informacyjna
  Pedagog nauki humanistyczne
pełny dostęp
bibliograficzna
  Polska Bibliografia Literacka literatura polska
pełny dostęp
bibliograficzna
  SIBROL i SIGŻ - System Informacji o Badaniach Rolniczych rolnictwo
pełny dostęp
bibliograficzno-informacyjna
  SYMPO.net centralny katalog materiałów pokonferencyjnych
pełny dostęp
bibliograficzna
  Wirtualna Historia Książki i Bibliotek historia książki i bibliotek
pełny dostęp
bibliograficzno-pełnotekstowa

 

Bazy zagraniczne
  Baza Opis bazy
  AGRICOLA rolnictwo
pełny dostęp
bibliograficzna
  AlphaGalileo badania naukowe
częściowy dostęp
informacyjna
  ARTCYCLOPEDIA encyklopedia malarstwa światowego
pełny dostęp
pełnotekstowa
  Combined Membership List (CML) matematycy amerykańscy
pełny dostęp
teleadresowa
  ERIC pedagogika
pełny dostęp
bibliograficzno-abstraktowa i pełnotekstowa
  European Patent Office (EPO) patenty
pełny dostęp
informacyjna
  Eurostat statystyka
pełny dostęp
pełnotekstowa
  MedicalStudent.com medycyna
pełny dostęp
bibliograficzno-abstraktowa i pełnotekstowa
  MedlinePlus medycyna
pełny dostęp
pełnotekstowa
  ProQuest Digital Dissertations interdyscyplinarna
częściowy dostęp
bibliograficzno-abstraktowa i pełnotekstowa
  PubMed nauki biomedyczne
pełny dostęp
bibliograficzno-abstraktowa
  The Cochrane Library medycyna
częściowy dostęp
bibliograficzno-abstraktowa i pełnotekstowa
  The Merck Manual of Medical Information medycyna
pełny dostęp
pełnotekstowa