Biblioteka

Legitymacja biblioteczna

Pracownicy PANS w Nysie korzystają z Biblioteki na podstawie legitymacji bibliotecznej wydanej przez Biblioteczne Centrum Obsługi. W przypadku zagubienia legitymacji bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić o tym BCO w celu zablokowania konta bibliotecznego i wydania duplikatu legitymacji. Legitymacji bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.