Biblioteka

Bazy danych i Academica

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych Biblioteki Narodowej. W linku częściowy dostęp; pełny dostęp w Bibliotecznym Centrum Obsługi.
Zbiór publikacji cyfrowych uczelni i instytucji regionu Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje oraz 7 baz bibliograficznych.
Dostęp do ponad 5900 elektronicznych publikacji naukowych oraz podręczników akademickich z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych, informatycznych, medycznych i prawnych głównie w języku polskim opublikowanych przez czołowych polskich wydawców.
The Music Index to obszerny przewodnik po czasopismach i publikacjach muzycznych, których zakres chronologiczny obejmuje okres od roku 1970 do chwili obecnej. Baza ma zasięg międzynarodowy i zawiera pełnotekstowe czasopisma z ponad 30 krajów, obejmuje każdy aspekt muzyki klasycznej i popularnej. Poza pełnotekstowymi czasopismami zawiera recenzje wykonań, a także recenzje nagrań dźwiękowych i wideo. Zawartość bazy stanowi 167 czasopism pełnotekstowych, 127 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.
Test
Międzynarodowy tygodnik publikujący recenzowane badania ze wszystkich dziedzin nauki i technologii.
Portal PrawoLink dostarczający informacje prawno-finansowe dla różnych grup zawodowych.
Wymaga logowania:
W polu „Zaloguj” wpisz:
Twój email : oin@pwsz.nysa.pl
Hasło : bi55pw77*
Prawie 9 000 tytułów czasopism w 9 bazach, w tym 8 pełnotekstowych z nauk społecznych, ścisłych, medycznych i technicznych oraz abstraktowa baza ProQuest Dissertations and Theses zawierającą ponad 4,5 mln abstraktów rozpraw doktorskich – od XVII wieku do chwili obecnej. Bazy ProQuest umożliwiają wyszukiwanie w każdej z poszczególnych baz oddzielnie, a także przeszukiwanie kilku baz.
Ta pełnotekstowa baza danych stanowi dostępną online unikalną kolekcję czasopism muzycznych od wczesnego romantyzmu do współczesności, od Beethovena do Bartóka i od Schuberta do Strawińskiego. Zapewnia zbiory, jakich nie ma w żadnej kolekcji, w tym kompletne nakłady wielu czasopism zebrane z wielu różnych bibliotek. Obszar tematyczny obejmuje 280 rzadkich czasopism z pełnym tekstem oraz 363 czasopisma muzyczne.
Test
Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa umożliwia dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997.
Baza interdyscyplinarna z dziedzin: astronomia, biologia, biologia molekularna, biochemia, biznes, chemia, ekonomia, ekonometria, finanse, fizyka, genetyka, immunologia, informatyka, matematyka, mikrobiologia, medycyna, pielęgniarstwo i zdrowie, psychologia, rachunkowość, sztuka, toksykologia, zarządzanie i.in.
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych, z ok. 23 000 czasopism, 145 000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
Pełnotekstowa baza, przeszukiwanie czasopism elektronicznych z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, biologicznych, informatycznych, ochrony środowiska i innych.
Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33 000 czasopism, w tym ok. 24 000 bieżących, 60 000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
Wybrane 491 czasopisma oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015.