Biblioteka

Bazy danych i Academica

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych Biblioteki Narodowej. W linku częściowy dostęp; pełny dostęp w Bibliotecznym Centrum Obsługi.
Zbiór publikacji cyfrowych uczelni i instytucji regionu Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje oraz 7 baz bibliograficznych.
Baza zawiera ponad 29 000 czasopism - w tym ponad 4 300 tytułów z naukowej listy JCR Impact Factor oraz 2,5 miliona pozycji z zakresu krytyki literackiej i pełnotekstowych dzieł literackich, ponad 1 900 wydań e-booków, w tym wielokrotnie nagradzane encyklopedie i katalogi. Obszarami tematycznymi objętymi pakietem są między innymi: nauka, literatura, historia, filozofia, religia, biznes i zarządzanie, technologia, polityka i stosunki międzynarodowe. Gale Research Complete oferuje również dostęp do bazy danych Business Focussed oraz ponad 400 kolekcji unikalnych źródeł pierwotnych.
Test
Dostęp do ponad 5900 elektronicznych publikacji naukowych oraz podręczników akademickich z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych, informatycznych, medycznych i prawnych głównie w języku polskim opublikowanych przez czołowych polskich wydawców.
Międzynarodowy tygodnik publikujący recenzowane badania ze wszystkich dziedzin nauki i technologii.
Portal PrawoLink dostarczający informacje prawno-finansowe dla różnych grup zawodowych.
Wymaga logowania:
W polu „Zaloguj” wpisz:
Twój email : oin@pwsz.nysa.pl
Hasło : bi55pw77*
Prawie 9 000 tytułów czasopism w 9 bazach, w tym 8 pełnotekstowych z nauk społecznych, ścisłych, medycznych i technicznych oraz abstraktowa baza ProQuest Dissertations and Theses zawierającą ponad 4,5 mln abstraktów rozpraw doktorskich – od XVII wieku do chwili obecnej. Bazy ProQuest umożliwiają wyszukiwanie w każdej z poszczególnych baz oddzielnie, a także przeszukiwanie kilku baz.
Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa umożliwia dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997.
Baza interdyscyplinarna z dziedzin: astronomia, biologia, biologia molekularna, biochemia, biznes, chemia, ekonomia, ekonometria, finanse, fizyka, genetyka, immunologia, informatyka, matematyka, mikrobiologia, medycyna, pielęgniarstwo i zdrowie, psychologia, rachunkowość, sztuka, toksykologia, zarządzanie i.in.
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych, z ok. 23 000 czasopism, 145 000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
Pełnotekstowa baza, przeszukiwanie czasopism elektronicznych z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, biologicznych, informatycznych, ochrony środowiska i innych.
Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33 000 czasopism, w tym ok. 24 000 bieżących, 60 000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
Wybrane 491 czasopisma oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015.