Biblioteka

Urządzenia samoobsługowe

Biblioteka PANS w Nysie, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich użytkowników, uruchomiła urządzenia samoobsługowe umożliwiające wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki.

WRZUTNIA i KSIĄŻKOMAT znajdują się w Budynku A ul. Chodowieckiego 4 na parterze przy wejściu głównym. Urządzenia są czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu, również w święta. W godzinach, gdy budynek jest zamknięty, drzwi można otworzyć za pomocą Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) i czytnika elektronicznego znajdującego się po lewej stronie wejścia. 

Użytkownik po dokonaniu wypożyczenia lub zwrotu materiałów bibliotecznych samodzielnie - za pomocą książkomatu lub wrzutni – zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta. Zaleca się pobieranie wydruku potwierdzającego operację.


 

KSIĄŻKOMAT

Książkomat wyposażony jest w czterdzieści trzy zamykane skrytki oraz ekran dotykowy.

Materiały drukowane można zamawiać online całą dobę. Załadunek książkomatu odbywa się w godz.:

 • poniedziałek – piątek: 7:30, 9:30, 11:30, 13:30
 • sobota zjazdowa: 9:00, 13:00

Do obsługi książkomatu potrzebna jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub legitymacja biblioteczna, którą należy zbliżyć do czytnika. Skrytkę można otworzyć także zbliżając do czytnika kod kreskowy, znajdujący się na koncie bibliotecznym Czytelnika w zakładce Twój profil. Po weryfikacji Czytelnika skrytka otworzy się automatycznie, umożliwiając odbiór wypożyczonych pozycji. Przy zamówieniu większej ilości książek należy zwrócić uwagę na komunikaty wyświetlane na pulpicie, które mogą sugerować otwarcie innych skrytek. 

Zasady korzystania z książkomatu:

Z książkomatu mogą korzystać Użytkownicy, którzy:
a) są zarejestrowani w Bibliotece PANS w Nysie,
b) posiadają ważną legitymację biblioteczną/Elektroniczną Legitymację Studencką,
c) nie mają żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

Czytelnik w katalogu internetowym zamawia wybraną pozycję z miejscem odbioru „Książkomat”.

Czytelnik powinien odebrać książki w terminie trzech dni od otrzymania powiadomienia e-mail/SMS:

 • system, drogą mailową wysyła do Czytelnika informację, do kiedy wybrana pozycja będzie oczekiwać na odbiór (3 dni) 
 • system poprzez wiadomość SMS wysyła do Czytelnika informację, że zarezerwowana pozycja czeka na odbiór.

Przeterminowane pozycje wracają do biblioteki i zostają usunięte z rezerwacji.

Procedura odbioru zbiorów bibliotecznych:

 • Czytelnik za pomocą czytnika skanuje ELS, legitymację biblioteczną lub kod kreskowy,
 • automatycznie otwierają się drzwi odpowiedniej skrytki i wyświetlona zostaje informacja o jej zawartości
 • po odebraniu książek Czytelnik zamyka skrytkę,
 • zaleca się pobieranie wydruku potwierdzającego operację.

Użytkownik po dokonaniu wypożyczenia zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta.
Z książkomatu należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
Obiekt monitorowany.WRZUTNIA

Wrzutnia służy do samodzielnego zwrotu materiałów bibliotecznych w formie drukowanej (książki, nuty).

Zwrot materiałów bibliotecznych może odbywać się zarówno:

 • na podstawie autoryzacji Czytelnika za pomocą zeskanowanej ELS lub legitymacji bibliotecznej,
 • bez autoryzacji Czytelnika.

Zasady korzystania z wrzutni:

 • Zbiory należy wkładać pojedynczo, upewniając się, czy wrzutnia przyjęła dany egzemplarz.
 • Zwracać można wyłącznie zbiory drukowane, wypożyczone w Bibliotece PANS w Nysie.
 • Zbiory o wymiarach większych niż A4, grubsze niż 6 cm oraz cieńsze niż 6 mm nie są przyjmowane przez urządzenie.

Użytkownik po dokonaniu zwrotu materiałów bibliotecznych zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta. Zaleca się pobieranie wydruku potwierdzającego operację.

UWAGA: Zwrot przetrzymanych zbiorów powoduje zatrzymanie naliczania opłaty za przetrzymanie, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania naliczonych należności.

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez bibliotekarza stanu faktycznego zwracanych materiałów bibliotecznych, w razie zniszczenia/uszkodzenia lub braku dodatków (np. tablice, płyty CD) zostanie naliczona opłata zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Biblioteki PANS w Nysie.

Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.
Z wrzutni należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
Obiekt monitorowany.URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

W Bibliotecznym Centrum Obsługi ( p. 301) dostępne jest dla studentów PANS w Nysie samoobsługowe urządzenie wielofunkcyjne, które umożliwia bezpłatne:

 • kserowanie, 
 • skanowanie,
 • drukowanie. 

Każdemu studentowi przyznano limit 30 stron A4 darmowego druku czarno-białego. Aby skorzystać z urządzenia wielofunkcyjnego potrzebna jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub kod PIN, który można uzyskać kontaktując się z BOI. 

Warunkiem samodzielnego wykonania kopii jest uzyskanie zgody pracownika BCO i respektowanie prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Nie wolno kserować czasopism, norm oraz wydawnictw albumowych i atlasów. 

Skanować można czasopisma, nuty oraz niektóre egzemplarze książek po uprzedniej konsultacji z bibliotekarzem. Skany można zapisać na własnym urządzeniu podłączanym do portu USB lub wysłać na adres mailowy. Przy skanowaniu nie obowiązuje limit 30 stron A4 bezpłatnego druku przyznanego każdemu studentowi.