Biblioteka

Obowiązkowe Szkolenie Biblioteczne - Moodle

  • Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku, pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
  • Szkolenie odbywa się online na platformie e-learningowej PANS w Nysie i kończy quizem.
  • Zaliczenie szkolenia jest niezbędne do:
    • otrzymania zaliczenia I semestru,
    • umożliwia aktywację konta bibliotecznego,
    • korzystania ze wszystkich agend bibliotecznych i usług oferowanych przez Bibliotekę.

Po wejściu na platformę należy zalogować się wg dostępnej instrukcji, a następnie wybrać wśród kategorii kursów "Biblioteka PANS w Nysie". 

Następnie należy przejść do kursu "Szkolenie biblioteczne …/….”(aktualny rok akademicki).

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia konto biblioteczne zostanie odblokowane. Aby zalogować się po raz pierwszy do konta, należy wysłać link z przypomnieniem hasła i ustawić nowe hasło. 

Szkolenie jest dostępne pod adresem:
www.elearning.pans.nysa.pl