Biblioteka

Kopiowanie

Materiały biblioteczne znajdujące się w Bibliotecznym Centrum Obsługi do korzystania na miejscu mogą być powielane poprzez:

 • kserowanie, 
 • skanowanie,
 • fotografowanie.

Warunkiem samodzielnego wykonywania kopii jest uzyskanie zgody pracownika BCO i respektowanie prawa autorskiego oraz praw pokrewnych.

W Bibliotecznym Centrum Obsługi znajduje się samoobsługowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające bezpłatne:

 • kserowanie
 • skanowanie
 • drukowanie

Do korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego potrzebna jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub kod PIN ( w celu uzyskania kodu należy skontaktować się z BOI).

Każdemu studentowi PANS w Nysie przysługuje darmowy limit 30 stron A4 druku czarno-białego.  

Skanować można:

 • czasopisma,
 • nuty,
 • niektóre egzemplarze książek po uprzedniej konsultacji z bibliotekarzem. 

Użytkownik stanowiska zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek dostępnych przy skanerze. Skany można zapisać na własnych nośnikach elektronicznych podłączanych do portu USB lub wysłać na adres e-mail.

Nie wolno kserować:

 • czasopism, 
 • norm 
 • wydawnictw albumowych,
 • niektórych egzemplarzy książek po uprzedniej konsultacji z bibliotekarzem,
 • atlasów.