Biblioteka

Biblioteczne Centrum Obsługi

Biblioteczne Centrum Obsługi Biblioteki PANS w Nysie mieści się w

GMACHU GŁÓWNYM im. Christopha Scheinera
Budynek A
ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa
III piętro, pomieszczenie 301

 

W Bibliotecznym Centrum Obsługi można:

 • Skorzystać ze zbiorów bibliotecznych na miejscu, w wolnym dostępie.
 • Wypożyczyć zbiory biblioteczne na zewnątrz.
 • Podbić kartę obiegową.
 • Założyć konto Proxy (wypełnić formularz oraz odebrać login i hasło).
 • Uzyskać informacje o wysokości opłaty za przetrzymanie, zniszczenie, zagubienie wypożyczonych zbiorów.
 • Złożyć zamówienie na sprowadzenie materiałów z innych bibliotek w kraju, odebrać kserokopię artykułów z czasopism oraz dokonać rozliczenia finansowego za wykonaną usługę.
 • Zrealizować formalności związane z Obowiązkowym Szkoleniem Bibliotecznym Moodle. 
 • Zrealizować wszelkie formalności związane z dostępem do konta bibliotecznego.

Ponadto w Bibliotecznym Centrum Obsługi można uzyskać pomoc we wszelkich formalnościach związanych z korzystaniem z Biblioteki PANS w Nysie.

Pracownicy i studenci PANS w Nysie mogą korzystać w Bibliotecznym Centrum Obsługi z uczelnianej sieci WiFi.

Zbiory udostępniane w Bibliotecznym Centrum Obsługi:

 • książki,
 • czasopisma polskie i zagraniczne w wersji drukowanej,
 • czasopisma polskie i zagraniczne w wersji elektronicznej,
 • normy,
 • nuty drukowane,
 • dokumenty elektroniczne dostępne online dla studentów i pracowników PANS w Nysie,
 • płyty CD i DVD,
 • kasety magnetofonowe i VHS,
 • książki i nuty sprowadzane z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane na miejscu,
 • kopie dokumentów (artykuły z czasopism lub konferencji) w postaci odbitek kserograficznych lub wersji elektronicznych, które czytelnicy otrzymują na własność po opłaceniu faktury. 

Biblioteczne Centrum Obsługi dysponuje: 

 • liczba miejsc dla czytelników  –  32,
 • liczba stanowisk dla osób z dysfunkcją wzroku oraz osób z niepełnosprawnością ruchową – 1,
 • liczba stanowisk komputerowych – 8 (w tym jedno ergonomiczne biurko do pracy w pozycji stojącej),
 • liczba stanowisk do skanowania – 2,
 • liczba miejsc przystosowanych do podłączenia własnego laptopa – 4 miejsca do podłączenia Internetu sieciowego, 6 miejsc do podłączenia do sieci elektrycznej,
 • liczba stanowisk kserograficznych –  1 (samoobsługowe). 

Warunkiem korzystania z Bibliotecznego Centrum Obsługi przez pracowników i studentów naszej Uczelni jest posiadanie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej PANS w Nysie lub ważnej legitymacji bibliotecznej Biblioteki PANS w Nysie. Osoby spoza Uczelni mogą korzystać w Bibliotecznym Centrum Obsługi z księgozbioru na miejscu w wolnym dostępie po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości. Korzystający w BCO ze zbiorów na miejscu oraz dostępnego sprzętu (poza stanowiskiem do kserowania) powinni pozostawić odzież wierzchnią oraz bagaże (teczki, torby, plecaki…) w skrytkach dostępnych na korytarzu przed wejściem do pomieszczenia.

Księgozbiór Bibliotecznego Centrum Obsługi w wolnym dostępie. 

Wykaz działów

Symbol              Dział
I                          Dział ogólny. Filozofia. Psychologia. Religia

II                         Językoznawstwo. Literaturoznawstwo. Literatura piękna

III                        Język niemiecki

III1                      Język angielski

V                         Sztuki piękne. Rozrywki. Sport

VI                        Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

VI1                      Organizacja i zarządzanie. Organizacja przedsiębiorstw przemysłowych, handlu i usług

VII                       Nauki polityczne. Polityka. Nauki prawne. Prawo. Administracja

VII1                     Nauki społeczne

VIII                      Matematyka. Nauki przyrodnicze

IX                        Nauki biologiczne. Nauki medyczne. Medycyna

X                         Nauki techniczne

X1                       Transport. Rolnictwo

XI                        Architektura. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Kształtowanie krajobrazu.
                           Budownictwo. Inżynieria lądowa

XII                       Informatyka. Cybernetyka. Automatyka