Biblioteka

Legitymacja biblioteczna

Studenci PANS w Nysie korzystają z Biblioteki na podstawie:

  • Elektronicznej Legitymacji Studenckiej naszej Uczelni (ELS),
  • legitymacji bibliotecznej wydanej przez Biblioteczne Centrum Obsługi. 

Koszt wyrobienia legitymacji bibliotecznej wynosi 5,00 zł i jest to opłata jednorazowa.

W przypadku zagubienia legitymacji bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić o tym BCO w celu zablokowania konta bibliotecznego.

Duplikat legitymacji wydaje się po wniesieniu opłaty w wysokości 4,00 zł.

Legitymacji bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom – nie dotyczy osób upoważnionych do konta bibliotecznego.