Biblioteka

Informacja o bazie

Literatura do Przedmiotów - jest bibliograficzną bazą własną Biblioteki PANS w Nysie. Powstała w 2005 roku, głównie na potrzeby komisji akredytacyjnych i jak dotąd jest unikatowa. Jest bardzo przydatna również dla nauczycieli akademickich nowo powstających kierunków na Uczelni. Ponadto cieszy się dużą popularnością wśród studentów. Są w niej rejestrowane wszystkie opracowane książki (od 2009 r. również nuty) z podziałem na wszystkie kierunki/specjalności, a w ich obrębie na poszczególne przedmioty/zagadnienia. Jest udostępniana w Internecie na stronie Biblioteki od października 2005 r., Baza jest aktualizowana, wraz z całym serwisem bibliotecznym, raz w miesiącu, poprzez dodawanie opisów bibliograficznych nowo zakupionych i opracowanych pozycji.