Biblioteka

Regulaminy i opłaty

Regulaminy

Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

Niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych powoduje naliczanie opłaty w wysokości 0,20 zł za każdy dzień przetrzymania egzemplarza.

W przypadku posiadania zaległości na koncie bibliotecznym, opłaty za przetrzymanie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, należy wpłacać na podany nr konta bankowego, wpisując w tytule przelewu: opłata za przetrzymanie, zniszczenie lub zagubienie, imię i nazwisko, nr albumu, po uprzednim uzgodnieniu kwoty przelewu z bibliotekarzem.

Nr konta bankowego:
PKO BP s.a.
Dzienni    50 1020 3714 0000 4102 0012 7415
Zaoczni    98 1020 3714 0000 4502 0124 6511

PANS w Nysie
Ul. Armii Krajowej 7
48-300 Nysa