Biblioteka

Formularze

Formularze należy składać osobiście w Bibliotecznym Centrum Obsługi.

Dane do legitymacji bibliotecznej: doc pdf

Deklaracja Użytkownika Usługi Zdalnego Dostępu Do Zasobów Elektronicznych Biblioteki Za Pomocą Serwera Proxy: doc pdf

Zamówienie do Bibliotecznego Centrum Obsługi na Wypożyczenie Międzybiblioteczne (czasopisma)*: doc pdf

Oświadczenie Użytkownika CWPN Academica: pdf

Zamówienie do Bibliotecznego Centrum Obsługi na Wypożyczenie Międzybiblioteczne (druki zwarte)*: doc pdf

Zamówienie na zakup książek, czasopism, zbiorów specjalnych: doc pdf

* - formularz można wysłać e-mailem