Biblioteka

Konto biblioteczne

Konto biblioteczne zostaje utworzone dla studenta z chwilą zarejestrowania w bazie studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie i jest zakodowane w Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).

Konto posiada blokadę, która zostaje zniesiona po pozytywnym zaliczeniu obowiązkowego szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku na platformie e-learningowej Moodle PANS w Nysie. 

Logowanie do konta czytelnika

 • pierwsze logowanie

Przy pierwszym logowaniu należy wejść na stronę Biblioteki, kliknąć w pole ZALOGUJ, znajdujące się obok okna PRZESZUKIWANIE KATALOGU BIBLIOTEKI, a następnie w menu katalogu kliknąć w odnośnik "Nie pamiętasz hasła". Wymagane jest wpisanie adresu e-mail (zgłoszonego przy rekrutacji jako kontaktowy), który pozwoli wygenerować link umożliwiający utworzenie nowego hasła. 

 • sposób logowania

Każdy czytelnik, który zapisany jest do Biblioteki, ma możliwość zalogowania się do swojego konta w katalogu. Aby zalogować się, należy w menu katalogu wybrać "Konto" i wypełnić formularz logowania podając:
-- login lub adres e-mail,
-- indywidualne hasło czytelnika. 

czym jest LOGIN

Login to indywidualna, unikalna i łatwa do zapamiętania nazwa użytkownika. Z chwilą utworzenia konta bibliotecznego login nadawany jest automatycznie i jest to „s i numer albumu”, np. s1234.
Po skończonej operacji należy pamiętać o wylogowaniu się z konta bibliotecznego.

Przypomnienie hasła

W celu przypomnienia hasła należy kliknąć odnośnik „Nie pamiętasz hasła?” znajdujący się poniżej formularza logowania. Wymagane jest wpisanie adresu e-mail (zgłoszonego przy rekrutacji jako kontaktowy), który pozwoli wygenerować link umożliwiający utworzenie nowego hasła. 

Po zalogowaniu się do konta bibliotecznego użytkownik ma do dyspozycji następujące zakładki:  

TWÓJ PROFIL

W zakładce znajdują się podstawowe informacje dotyczące użytkownika, m.in.: numer konta bibliotecznego, dane teleadresowe (adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail, które można edytować) oraz data ważności konta.

W zakładce Twój profil istnieje możliwość zmiany hasła. 

 

WYPOŻYCZONE

W zakładce tej użytkownik może sprawdzić aktualne wypożyczenia oraz termin ich zwrotu. Student ma prawo do wypożyczenia 20 pozycji na okres 35 dni.

Termin zwrotu książek można prolongować (przedłużyć). Prolongata jest możliwa wówczas, gdy do danego tytułu nikt się nie zapisał na kolejkę oczekujących i na koncie czytelnika nie ma żadnych zaległości finansowych. Prolongata jest dokonywana na okres 35 dni i następuje od daty jej wykonania. Przez Internet można dokonać dwóch pierwszych prolongat. Kolejną przeprowadza się na miejscu w BCO, wówczas wymagane jest przyniesienie książek. 

OCZEKUJĄCE

Pozycje w zakładce „Oczekujące” mogą posiadać różny status, w zależności od wybranego punktu odbioru oraz etapu realizacji magazynu.

W zakładce tej można dokonać następujących czynności:

 • sprawdzić wybrane pozycje, które są w przygotowaniu do wypożyczenia,
 • anulować wybraną pozycję, jeżeli jej status nie zmienił się na egzemplarz „ DO ODBIORU”,
 • sprawdzić, jakie mamy pozycje w kolejce oraz aktualne miejsce w kolejce oczekujących na wypożyczenie,
 • usunąć pozycję z kolejki oczekujących na wypożyczenie. 

UWAGA:

PIERWSZY W KOLEJCE OCZEKUJĄCYCH - OZNACZA, ŻE W MOMENCIE ZWROTU KSIĄŻKI PRZEZ CZYTELNIKA, ZOSTANIE ONA AUTOMATYCZNIE PRZENIESIONA Z KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH NA „DO ODBIORU” O CZYM POWIADAMIA SYSTEM, WYSYŁAJĄC WIADOMOŚĆ SMS I E-MAIL.

Pozycje, które otrzymały status „DO DOBIORU”, czekają na odbiór 3 dni. 

ZWRÓCONE

Można sprawdzić historię wszystkich wypożyczeń dokonanych w BCO, na miejscu i na zewnątrz. 

ROZLICZENIA

Za przetrzymane materiały biblioteczne system automatycznie nalicza opłatę w wysokości 0,20 zł za jedną pozycję za każdy dzień. Opłatę za przetrzymanie wpłaca się przelewem na bankowe konto Uczelni.

W zakładce „Rozliczenia” czytelnik może prześledzić historię uregulowanych opłat lub oczekujących na zapłatę. 

ZAPYTANIA

Chcąc zapisać wynik wyszukania w katalogu online, należy wykonać operację „Zapamiętaj zapytanie”. W tym celu z górnego menu katalogu wybieramy „Historię”. Z ukazanej listy historii zadanych pytań wybieramy to zapytanie, które chcemy zapisać i klikamy w ikonkę dyskietki. Jeżeli jesteśmy zalogowani na koncie bibliotecznym, system automatycznie przeniesie nas do zakładki „Zapytania” lub poprosi o zalogowanie do konta.  W następnym kroku zapisujemy zapytanie. Listę zapisanych zapytań można edytować (dodawać nowe zapytania, usuwać stare). Dzięki tej funkcji można zawsze wrócić do wyników wyszukiwań wcześniej sporządzonych. Należy pamiętać, że księgozbiór Biblioteki jest stale wzbogacany o nowe zbiory, raz wygenerowany wynik zapytania nie będzie zawierał sukcesywnie dodawanych pozycji. 

W.BIBLIOTECE.PL

Użytkownik Biblioteki ma możliwość połączenia swojego konta bibliotecznego z kontem w Portalu w.bibliotece.pl. W tym celu należy zarejestrować się w Portalu jako czytelnik (osoba prywatna).

Konto Standard w Portalu jest całkowicie darmowe.

Dzięki połączeniu swoich kont, użytkownik uzyskuje dostęp do wielu dodatkowych funkcji dostarczanych Bibliotece przez Portal, m.in. może: 

 • oceniać i recenzować pozycje w katalogu,
 • dyskutować z innymi czytelnikami na forum,
 • korzystać z rekomendacji i ocen innych czytelników,
 • prowadzić własny blog i komentować wpisy,
 • tworzyć wirtualne regały z książkami,
 • sprawdzać na bieżąco nowości w Bibliotece,
 • wyszukiwać książki także w innych bibliotekach.