Biblioteka

Informacje

Użytkownicy spoza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie mogą korzystać z Bibliotecznego Centrum Obsługi Biblioteki PANS w Nysie na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 

W BCO na miejscu użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich materiałów, którymi dysponuje Biblioteka.

Z materiałów bibliotecznych można korzystać tylko na miejscu (bez możliwości wypożyczenia na zewnątrz).

Wykonywanie kopii (skanowanie, robienie zdjęć) możliwe jest po uzyskaniu zgody pracownika BCO i pod warunkiem respektowania prawa autorskiego i praw pokrewnych.